Новини

Шукати компроміс і вибудовувати баланс інтересів — просто необхідно

Сергей КрюковНайбільші фінансово-промислові групи АР Крим готові відкрити податківцям інформацію про свої фінансові операції в обмін на надання повного сервісу зі спостереження й запобігання ризикам. Сплативши податки в повному обсязі, вони підтвердили щирість намірів, демонструючи позитивний досвід із запровадження системи горизонтального моніторингу. Протягом поточного року АР Крим забезпечує стабільне зростання сплати податкових платежів щомісяця. Однак не всі суб’єкти бізнесу готові до прозорих відносин із державою. Докладніше про початкові підсумки роботи системи раннього виявлення, протидії та ліквідації тіньового сектора економіки розповідає перший заступник голови ДПА в АР Крим, керівник робочої групи Сергій КРЮКОВ.


— Сергію Георгійовичу, керівництво ДПС України одним із пріоритетних завдань визначило боротьбу з тіньовою економікою. Бізнес вважає політику, що проводиться нині, занадто фіскальною.

— Давайте одразу чітко розставимо акценти й визначимо поняття. Податкова служба не ставить за мету фіскалізувати сплату податків. Слід дивитися ширше. ДПС, по-перше, обслуговує і допомагає сумлінним платникам, а по-друге, протидіє тіньовій економіці.

У першому випадку розробляються і запроваджуються найзручніші сервіси — надання платникові податків консультацій у будь-якій прийнятній для нього формі, зокрема в режимі онлайн; надання інформації про ризики з поясненням, як їх уникнути; прийняття звітності через Інтернет; відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі; відкриття сервісних центрів з обслуговування платників податків з подовженим робочим днем тощо.

У другому — відпрацьовується і запроваджується цілісна й ефективна система протидії тіньовій економіці, а також виявлення й руйнування вже створених тіньових схем. Це припинення діяльності підприємств, задіяних у транзитних конвертаційних схемах, виявлення фіктивної підприємницької діяльності як механізму, за допомогою якого реально діючі підприємства мінімізують податкові зобов’я-зання, зокрема з ПДВ.

— Як на практиці функціонує система раннього виявлення елементів тіньового сектора, і яким є ефект від уже проведених у її рамках заходів в АР Крим?

— Уже розроблено і запроваджено систему раннього виявлення й ліквідації конвертаційно-транзитних груп (КТГ), паралельно ведеться робота зі зменшення кількості ризикових підприємств, а також зі зменшення сум так званого схемного кредиту з ПДВ. За всіма цими напрямами проводяться контрольно-перевірочні заходи. Причому відбираються виключно ризикоорієнтовані суб’єкти господарювання.

Нині у полі зору податківців перебувають підприємства, умовно розподілені на три групи — «податкові ями», транзитери і вигодонабувачі. Показово, що багато учасників КТГ з моменту запровадження системи відкоригували податкові зобов’язання і подали уточнюючі розрахунки з ПДВ і з прибутку.

Позитивний ефект дала робота, проведена щодо категорії вигодонабувачів — підприємств реальної економіки, що користуються для мінімізації податкових платежів послугами тіньових структур — «податкових ям» і транзитерів.

Рівень нарахувань податкових платежів у підприємств-вигодонабувачів зріс з 70 млн. грн. у I кварталі до 123 млн. грн. у II кварталі поточного року. Очевидно, що показник зростання становить 53 млн. грн.

Про ефективність запровадження цієї системи свідчить і той факт, що АР Крим протягом усього року забезпечує стабільне збільшення обсягів податкових платежів щомісяця. Так, сума нарахувань з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за наданими платниками податків деклараціями за II квартал 2011 року, становить близько 213 млн. грн. Платники цього податку спрямували до зведеного бюджету кошти на суму 66,5 млн. грн., або на 46% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податку на додану вартість у держбюджет надійшло понад 1 млрд. грн., що значно перевищує аналогічний минулорічний показник. У поданих деклараціях платників податків містяться позитивні нарахування на суму 973,2 млн. грн., або на третину більше, ніж минулого року.

— Які з напрямів діяльності потребують на сьогодні особливих підходів?

— Із групою підприємств, які ухиляються від сплати податків і, зокрема, користуються так званим схемним податковим кредитом, слід працювати наполегливіше, оперативніше й жорсткіше. Тільки в такому разі можна чекати підвищення рівня добровільного декларування і сплати податків.

Для того щоб на ранньому етапі запобігти й не допустити виникнення нових КТГ, проводиться ретельний аналіз «сплячих» новостворених фірм, а також тих, які не звітують про результати господарювання.

— Чи вплинув на психологію керівників підприємств автономії процес автоматичного відшкодування ПДВ і чи приведе він врешті-решт до припинення використання тіньових схем?

— Оскільки запроваджено Єдиний реєстр податкових накладних в режимі онлайн, наші фахівці здійснюють відпрацювання підприємств, що мають значні розбіжності за податковим кредитом і податковими зобов’язаннями. І ретельні перевірки при виявленні розбіжностей проводяться саме для того, щоб розмежувати факти ненавмисних помилок від свідомого ухилення від оподаткування.

Аналіз поданих за січень — серпень декларацій свідчить про те, що з початку поточного року в Реєстрі мали бути зареєстровані 1092 податкові накладні на суму 816,6 млн. грн. Однак із них платники зареєстрували 712 податкових накладних, або всього 65% від кількості накладних, що підлягають реєстрації, на загальну суму 581,1 млн. грн. Умовні розбіжності, які тепер перевіряються, становлять більше ніж 235 млн. грн.

Зважаючи на те, що процес автоматичного відшкодування ПДВ щомісяця набирає обертів, у стратегії податкової поведінки бізнесу, безперечно, спостерігаються позитивні тенденції. Автоматичне відшкодування підприємствам ПДВ за умови відповідності зазначеним у Податковому кодексі критеріям суттєво вплинуло на психологію керівників, орієнтуючи бізнес на зміну стратегії податкової поведінки в напрямі добровільної сплати податків. Однак, на жаль, це не запорука того, що використання злочинних схем припиниться. Вони стають дедалі витонченішими. Тому копітка робота з попередження й недопущення їх використання триває.

— Податківці перевіряють лише підприємства з ризиками несплати податків. З огляду на це чи змінилися вимоги до якості доперевірочного аналізу?

— Безперечно. Удосконаленню якості доперевірочного аналізу сприяє запровадження ризикоорінтованої системи відбору платників, що дає змогу мінімізувати втручання в діяльність орієнтованого на добровільну сплату податків легального бізнесу. На сьогодні зменшено й кількість перевірок. Торік було проведено 460 документальних перевірок, цього року їх кількість скоротилася до 262, або більше ніж на 40%.

Перевірка за результатами якісно проведеного доперевірочного аналізу стала своєрідним інструментом виведення з «тіні». Перевірки таких тіньовиків мають високу результативність. Визначений за ризиковими операціями схемний кредит на суму понад 170 млн. грн. уже відпрацьовано фахівцями на 87%.

— Схемні ланцюжки найчастіше охоплюють кілька регіонів країни. Яким чином їх можна оперативно відстежити й водночас зруйнувати всі злочинні ланки?

— Однією з новацій є, приміром, створення карти тіньової економіки, що дає змогу сконцентрувати попередні наробітки й досвід, візуалізуючи економічну ситуацію в кожному регіоні й районі.

Карта формується в розрізі регіонів і містить інформацію про наявність підприємств — «інструментів» мінімізації податків на їхній території. У цілому визначено три рівні територій — з низькою, середньою та високою кількістю ризикових підприємств. На сьогодні АР Крим має статус території із середньою кількістю суб’єктів господарювання ризикової категорії. Карта сприяє оперативному досягненню триєдиної мети — руйнуванню схем, що функціонують, стягненню в бюджет ПДВ, проведенню попереджувальної роботи.

І все-таки найважливішою складовою, що сприяє детінізації, є подання звітності в електронному вигляді. Платник податків формує власну податкову історію, заохочуючи формувати податкові історії своїх контрагентів. Ці дані накопичуються в базі податкової служби й дають змогу уникнути перевірок сумлінним платникам, водночас виявляючи суб’єктів господарювання, що ухиляються від оподаткування.

У Криму подають звітність в електронному вигляді понад 6,8 тис. платників податків, або 81% від загальної кількості платників ПДВ. У тому числі близько 6 тис. підприємств — юридичних осіб.

— На сьогодні парламент ухвалив зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування. Вирішено долю малого й середнього бізнесу. Чи завжди податківцям вдається знаходити компроміси й утримувати баланс інтересів, сприяючи процесу легалізації підприємницької діяльності?

— З кінця 90-х років минулого століття пройшло вже достатньо часу для становлення малого й середнього бізнесу. У розвинутих країнах частка податкових надходжень від діяльності бізнесменів цієї категорії становить близько 40 — 50%, а в Криму не сягає і 20%.

Податковим кодексом України малому й середньому бізнесу дано можливість легалізуватися. Податківці при цьому ставлять собі за мету — сприяти цьому процесу. Але не шляхом посилення фіскального тиску, інакше бізнес і надалі ховатиметься у «тінь». У свою чергу, не можна обтяжувати великий капітал — він просто залишить країну. Тому шукати компроміс і вибудовувати баланс інтересів — необхідно, так само, як і підприємництву — вчитися брати на себе зобов’язання перед державою зі сплати податків.

На сьогодні фахівці податкової служби проводять роз’яснювальну роботу, спрямовану на легалізацію і залучення до сплати податків громадян, що не одержували доходи протягом 2008 — 2010 років. Водночас частина громадян, що здійснювали інвестиційну діяльність, придбали в цей період рухоме й нерухоме майно. У їхній власності також перебувають чималі земельні ділянки, зокрема у курортних регіонах.

Нині після проведених бесід понад тисячу громадян уже задекларували дохід на суму більше ніж 20 млн. грн. і сплатили 1,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Ми — за довіру у відносинах. Податкова служба має виконувати функції надійного партнера й помічника бізнесу. А роль інструмента в руках держави з виявлення й руйнування злочинних схем має стати другорядною.


Розмову вела Олена НИЗОВА,
головний податковий інспектор відділу масово-
роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в АР Крим