Новини

Відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів

ДПС України повідомила, що господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50% і більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100%, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до держбюджету частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установлених на відповідний рік, але не менше ніж 30%, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму таких коштів органами ДПС нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Держбюджету України.


Лист від 30.09.2011 р. № 1920/7/15-1215