Новини
Тема: ПДФО

Оподаткування ПДФО та застосування ПСП при виплаті вихідної допомоги

Фізичній особі, яка належить до категорії 1 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, при звільненні у зв'язку з ліквідацією підприємства виплачено вихідну допомогу. Чи підлягає оподаткуванню ПДФО ця виплата та чи застосовується податкова соціальна пільга до такої виплати?


Згідно з п. 7 ст. 20 Закону України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (за текстом — Закон № 796) встановлено, що у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігаються за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року.

Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Як установлено у пп. 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 цього Кодексу.

При цьому відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються виплати у формі саме державної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Ці виплати не підлягають оподаткуванню, оскільки через державний бюджет і фонди соціального страхування відбувається вторинний перерозподіл національного доходу.

Крім того, згідно з пп. 165.1.3 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума відшкодування платнику розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом.

Отже, винятки, передбачені цими пунктами, не поширюються на виплату вихідної допомоги внаслідок вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників.

При цьому згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виплата компенсацій та допомоги певних видів, передбачених законом, провадиться центрами з нарахування і виплати соціальних допомог, управліннями праці та соціального захисту населення районних (міських) держадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад за місцем реєстрації громадян відповідним категоріям. Зокрема, у пп. 6 цього пункту зазначається, що це виплата допомоги у трикратному розмірі середньомісячної заробітної плати у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників відповідно до п. 7 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21, п. 1 частини першої ст. 22 Закону № 796.

Особа, яка згідно з цим Законом належить до категорії 1 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, застосування якої визначено ст. 169 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. «в» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу особи, які належать до  категорій 1 та 2 осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, мають право на  зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від  одного роботодавця у  вигляді заробітної плати, на  суму податкової соціальної пільги у  розмірі, що  дорівнює 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту.

Однак Прикінцевими положеннями Податкового кодексу визначено, що до 1 січня 2015 р. для всіх платників податку податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Враховуючи вищезазначене, вихідна допомога у зв'язку із звільненням працівника включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується на загальних підставах за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (15 та/або 17%).


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу адміністрування
податків з доходів фізичних осіб Департаменту оподаткування
фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО