Новини
Тема: ПДФО

Право на ПСП для платника податку, який має двох дітей

Який порядок застосування податкової соціальної пільги, якщо фізична особа має двох дітей віком до 18 років?


Підпунктом 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 цього Кодексу, у розрахунку на кожну таку дитину. У 2011 р. ця пільга становить 470,50 грн. у розрахунку на кожну таку дитину.

При цьому граничний розмір доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та розмірі, передбачених пп. 169.1.2 та підпунктами «а» і «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу, та відповідної кількості дітей.

Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви від платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу). Правила подання документів та їх склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 p. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» (за текстом — Порядок № 1227).

Згідно зі ст. 2 цього Порядку платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги за встановленою Державною податковою службою формою.

Відповідно до пп. 3 п. 5 Порядку № 1227 для застосування пільги з підстав, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років, крім заяви подає: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживала (проживав) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу адміністрування
податків з доходів фізичних осіб Департаменту оподаткування
фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО