Новини
Тема: ПДФО

Оподаткування нецільової благодійної допомоги

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб нецільова благодійна допомога матеріального характеру, надана працівнику підприємства?


Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів, що передбачено пп. 170.7.1 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2011 р. — 1320 грн.). Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачено пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу адміністрування
податків з доходів фізичних осіб Департаменту оподаткування
фізичних осіб ДПС України Валентини ПАСТУШЕНКО