ПДВ
Тема: Єдиний податок, ПДВ, Перевірки та відповідальність

Окремі питання реєстрації та анулювання реєстрації платників ПДВ

Майже 10 місяців податкове законодавство регулюється нормами Податкового кодексу. І хоча норми, які стосуються ПДВ, здебільшого повторюють положення Закону про ПДВ, вони мають і суттєві відмінності.

Пропонуємо увазі платників добірку запитань, пов'язаних з реєстрацією платників ПДВ та анулюванням такої реєстрації, і відповіді на них.


Реєстрація платників ПДВ

Чи існують суттєві відмінності у реєстрації платників ПДВ за нормами Закону про ПДВ і Податкового кодексу?

Податковий кодекс покликаний удосконалити процес реєстрації осіб як платників ПДВ і привести цю процедуру у відповідність із нормами європейського законодавства. З одного боку, дещо обмежено добровільну реєстрацію, а з другого боку, якщо у платника є статутний капітал, запаси чи активи, тобто він почав здійснювати діяльність, то такий платник може зареєструватися платником ПДВ. Так, з набранням чинності Законом № 3609 можливо зареєструватися платником податку тим особам, статутний капітал яких перевищує 300 тис. грн. або вартість активів і запасів перевищує 300 тис. грн.

 

У якому випадку фізична особа — підприємець зобов'язана реєструватися платником ПДВ? Які можуть бути причини для відмови?

Фізична особа — підприємець за наявності підстав може зареєструватися платником ПДВ, а в деяких випадках навіть зобов'язана. Для цілей оподаткування ПДВ Податковий кодекс не розділяє платників на фізичних та юридичних осіб — платником ПДВ є особа, якою можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Зареєструватися платником ПДВ фізична особа — підприємець може у двох випадках: за добровільним рішенням (якщо за останні 12 місяців, протягом яких вона здійснювала діяльність, поставки платникам ПДВ перевищували 50% загального обсягу поставок) або в обов'язковому порядку в тому разі, якщо у такої особи обсяг реалізації товарів і послуг перевищує 300 тис. грн. за останні 12 місяців.

У разі якщо фізична особа — підприємець перебуває на спрощеній системі оподаткування, то така особа не може бути зареєстрована платником ПДВ (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 і пп. «в» п. 1 підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу).

Щоб зареєструватися платником ПДВ, особі потрібно подати про себе відомості, передбачені у реєстраційній заяві і необхідні податковому органу для детального ознайомлення. Якщо ж будуть зазначені недостовірні дані чи неточності, на цьому буде наголошено і запропоновано подати нову заяву.

 

Чи може новостворене підприємство зареєструватися платником ПДВ згідно з нормами Податкового кодексу? Які вимоги потрібно для цього виконати?

Так, може, але для цього потрібно, щоб обсяг реалізації у такого новоствореного підприємства перевищував 300 тис. грн. Однак нині з'явилася нова підстава для добровільної реєстрації, у тому числі новостворених підприємств. Ці зміни до Податкового кодексу, які набрали чинності з 06.08.2011 р., внесено Законом № 3609. Йдеться про те, що у разі якщо статутний капітал підприємства перевищує 300 тис. грн. чи обсяг його активів і запасів перевищує цю суму, особа може подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ, і податковий орган зобов'язаний протягом 10 днів зареєструвати її та видати свідоцтво.

 

Згідно зі змінами до Податкового кодексу добровільно зареєструватися платником ПДВ може юридична особа, статутний капітал якої перевищує 300 тис. грн. Чи може новостворене підприємство зареєструватися платником ПДВ, якщо його статутний капітал становить 1 млн. грн., але внесено лише 250 тис. грн.? Які документи потрібно подати для підтвердження того, що статутний капітал відповідає розміру 300 тис. грн.?

Ні, платником ПДВ у даному випадку новостворене підприємство не може бути зареєстровано, тому що статутний капітал не перевищує 300 тис. грн. Статутний капітал — це сума внесків, фактично вже внесених, або майна.

Отже, навіть якщо заявлений статутний фонд підприємства має становити 1 млн. грн., але сформований він лише у розмірі 250 тис. грн., то реєстрацію як платника ПДВ не може бути здійснено до досягнення статутним капіталом розміру, що перевищує 300 тис. грн.

Щодо підтвердних документів, то виключного переліку немає. У даному випадку доцільно подати документ (банківську виписку з рахунку або будь-який інший документ, який свідчить про те, що внесено майно у такому розмірі), який підтвердить, що до статутного капіталу внесено суму не меншу, ніж 300 тис. грн.

 

Який порядок реєстрації юридичних осіб — платників єдиного податку зі ставкою оподаткування 6 та 10%?

Для юридичних осіб, які обирають спрощену систему оподаткування, ставка диференційована — 6 і 10%. Ставка єдиного податку в розмірі 10% застосовується суб'єктом господарювання без реєстрації як платника ПДВ, а ставка у розмірі 6% передбачає сплату ПДВ, а отже, й необхідність реєстрації як платника ПДВ.

 

У які строки платнику слід зареєструватися платником ПДВ, якщо він переходить на спрощену систему оподаткування за ставкою 6%?

Якщо така особа була зареєстрована платником ПДВ і перейшла на спрощену систему оподаткування, то від неї не вимагається жодних дій щодо реєстрації як платника ПДВ: її реєструють платником єдиного податку та видають свідоцтво платника єдиного податку. Такий платник надалі продовжує звітувати з єдиного податку та з ПДВ. Якщо ж така особа не є платником ПДВ і хоче отримати свідоцтво платника єдиного податку за ставкою 6%, то вона має подати заяву на реєстрацію як платника ПДВ разом з поданням заяви на отримання свідоцтва платника єдиного податку.

Якщо заява про перехід на спрощену систему оподаткування подається до 15 числа місяця, що передує кварталу, з якого особа хоче перейти на спрощену систему оподаткування, наприклад, до 15 березня або 15 червня, то в цей самий строк платник має подати заяву на реєстрацію як платника ПДВ. Податковий орган за наявності підстав реєструє таку особу як платника ПДВ і з першого числа кварталу переводить її на спрощену систему оподаткування.

 

Якщо обсяг реалізації менше ніж 300 тис. грн. і такий платник переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну, які дії платника?

У такому випадку особа діє за власним розсудом, адже обов'язковій реєстрації не підлягає. Водночас якщо в особи є підстави і бажання зареєструватися платником ПДВ, то вона подає реєстраційну заяву про реєстрацію як платника ПДВ і може бути зареєстрована платником ПДВ за добровільним рішенням протягом 10 робочих днів.

 

Який порядок визначення першого звітного періоду?

Якщо платник зареєструвався не з 1, а з будь-якого іншого числа (не 1 квітня чи 1 червня, а з 2 чи будь-якого іншого числа), то першим звітним періодом такого платника буде період, який розпочинається з дня такої реєстрації і закінчується останнім днем наступного календарного місяця. Наприклад, якщо особа зареєструвалася 2 квітня, то податкову звітність подаватиме за період, який розпочинається з 2 квітня та закінчується 31 травня, і граничний строк її подання буде 20 червня.


Свідоцтво платника ПДВ

Чи встановлено для податкової інспекції строк видачі свідоцтва платника ПДВ?

Якщо особою подано заяву і її прийнято для розгляду, податковий орган має видати свідоцтво платника ПДВ протягом 10 робочих днів або не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку, зазначеного у його заяві.

 

Який порядок зберігання платником ПДВ оригіналу свідоцтва про реєстрацію?

Згідно з п. 183.11 ст. 183 Податкового кодексу оригінал свідоцтва зберігається у платника податку і не може віддаватися чи передаватися. Копії свідоцтва, достовірність яких засвідчено податковим органом, містяться в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях чи відділеннях. Зазначені документи після анулювання реєстрації платника ПДВ повертаються платником до податкового органу.

 

Які дії платника ПДВ у разі припинення діяльності або втрати чи зіпсування свідоцтва про реєстрацію?

У разі якщо платник ПДВ припиняє діяльність, то така особа виключається з реєстру платників ПДВ за добровільним рішенням або за ініціативою податкового органу за наявності підстав, визначених ст. 184 Податкового кодексу.

Якщо ж платник ПДВ втрачає свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ чи воно зіпсувалося, то така особа подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація у зв'язку з утратою свідоцтва», пояснення за підписом платника ПДВ щодо втрати свідоцтва. Після отримання зазначених документів податковий орган видає такому платнику нове свідоцтво у такому самому порядку, як і при реєстрації.

 

Чи передбачено Податковим кодексом фінансові санкції за втрату свідоцтва платника ПДВ?

Податковим кодексом не передбачено відповідальності за втрату свідоцтва платника ПДВ. Законом про ПДВ передбачено відповідальність у розмірі 170 грн. за те, що платник при анулюванні реєстрації не здавав свідоцтво платника ПДВ.


Анулювання реєстрації платника ПДВ

Які дії платника ПДВ у разі переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 10% ?

Як тільки платник подає до податкового органу заяву про перехід на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки 10%, що не передбачає сплату ПДВ, його реєстрація платником ПДВ анулюється, і з моменту переходу на спрощену систему оподаткування така особа вже не є платником ПДВ.

У даному випадку анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється за його заявою. При цьому податковий орган може анулювати платника за власною ініціативою в разі, якщо він не подасть своєчасно заяву про анулювання.

 

Як правильно оскаржити рішення податкового органу щодо виключення платника ПДВ з реєстру?

У Податковому кодексі визначено два шляхи оскарження рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника ПДВ: у судовому або адміністративному порядку. Тобто якщо платник не згоден з рішенням податкового органу, він може звернутися до податкового органу, який його анулював, зі скаргою. Податковий орган розглядає скаргу платника і якщо встановлено, що анулювання реєстрації платника ПДВ було здійснено неправомірно, приймає рішення про відновлення платника в реєстрі. Потім це рішення з усіма необхідними підтвердними документами направляється на обласний рівень, а звідти — на центральний.

 

Чи підлягає анулюванню реєстрація платника ПДВ у разі здійснення ним операцій, які не є об'єктом оподаткування?

Анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється у випадках, визначених у ст. 184 Податкового кодексу. Анулювання може здійснюватись як за заявою платника, так і за ініціативою податкового органу. Операції, які не є об'єктом оподаткування ПДВ, визначено ст. 196 вищезазначеного Кодексу. Якщо у платника обсяг оподатковуваних операцій не досягає розміру 300 тис. грн., він може за добровільним рішенням подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ. Якщо платник ПДВ здійснює виключно операції, які не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 Податкового кодексу, і при цьому не здійснює оподатковуваних операцій, то такий платник може подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ на підставі, визначеній пп. «а» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, або ж якщо податковий орган за результатами моніторингу та при проведенні відповідного аналізу встановить, що платник здійснює виключно операції, які не є об'єктом оподаткування, та не проводить операції, що дають право на нарахування податкових зобов'язань і формування податкового кредиту, то має право виключити такого платника з реєстру.

 

Чи може платник самостійно обрати порядок поновлення своєї реєстрації платником ПДВ — адміністративний чи судовий?

Так. Після того як платнику стало відомо, що його реєстрацію платника ПДВ анулювали, він може одразу звернутися до суду або  до податкового органу, який здійснив анулювання. Платник сам обирає, яким чином йому оскаржувати рішення податкового органу. Навіть якщо платник скаржився з приводу анулювання реєстрації до податкового органу, а його скаргу не задовольнили, він може звернутися до суду щодо порушеного питання. Судове рішення обов'язкове для виконання.

 

У яких випадках добровільно зареєстрованого платника може бути виключено з реєстру платників ПДВ?

Це нововведення чітко виписано у Податковому кодексі. Виключення відбувається у тому випадку, якщо обсяг постачання товарів чи послуг платником ПДВ, який зареєструвався за добровільним рішенням, іншим платникам цього податку за останні 12 місяців сукупно становив менше ніж 50% загального обсягу постачання.