Новини

Продовжено граничний вік перебування на державній службі

Внесено зміни до ст. 23 Закону України «Про державну службу».

Встановлено, що державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними 65-річного віку за їх згодою у зв’язку з потребами служби, якщо інше не передбачено законом.

Закон набрав чинності з 11.04.2012 р.


Закон від 15.03.2012 р. № 4528-VI