Лист
Тема: ПДФО

Декларування доходів держслужбовцями

Згідно з п. 179.11 ст. 179 Податкового кодексу фізичні особи у випадках та обсягах, визначених законом, подають податкову декларацію, в якій зазначаються відомості про доходи, майновий стан, витрати, зобов'язання фінансового характеру, а також у додатку до податкової декларації зазначається інформація щодо таких відомостей членів сім'ї в усіх випадках її подання, передбачених законом.

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 вищезазначеного Кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник податків (за податковою адресою).

З метою уникнення помилок при декларуванні держслужбовцями доходів вони мають змогу звернутись до органів ДПС за місцем податкової адреси та отримати відомості з баз даних Державного реєстру фізичних осіб про отримані доходи впродовж звітного періоду минулого року.

Пунктом 45.1 ст. 45 Податкового кодексу передбачено, що платник податків — фізична особа зобов'язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі ДПС. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Подання декларації

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом, в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.3 ст. 49 цього Кодексу).

Згідно з абзацом восьмим п. 179.9 ст. 179 Податкового кодексу бланки податкових декларацій безоплатно надаються органами ДПС платникам податку на їх запит.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу).

Заповнення декларації

Форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом № 1395.

Декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.

У декларації не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації не мають міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи — платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.

Посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади держслужбовця або в органах місцевого самоврядування, судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради АР Крим, міськрад та на посаду сільського, селищного, міського голови заповнюють та подають лише додаток 7 до декларації.

У разі якщо обов'язок щодо подання декларації для вищезазначених осіб встановлено розділом ІV Податкового кодексу, такі особи також заповнюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї.

Згідно з п. 179.12 ст. 179 цього Кодексу за зверненням платника податку орган ДПС, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, затвердженою наказом № 1742.

Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може отримати будь-який платник податку особисто за письмовим зверненням протягом трьох робочих днів.

Особливості подання декларацій окремими особами

Відповідно до ст. 13 Закону про держслужбу особа, яка претендує на зайняття посади держслужбовця третьої — сьомої категорій, передбачених ст. 25 цього Закону, подає за місцем майбутньої служби довідку органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації зазначаються відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади держслужбовця першої та другої категорій, передбачених ст. 25 Закону про держслужбу, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Статтею 13 Закону № 2493 визначено, що особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування третьої — сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації — зазначені відомості стосовно членів сім'ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім'ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Відповідно до ст. 25 Закону № 2790 народний депутат зобов'язаний при оформленні на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 травня року, наступного за звітним фінансовим роком, подавати до органу ДПС за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) із зазначенням відомостей про себе та членів своєї сім'ї (дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти) про доходи та зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, а також про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Частиною першою ст. 50 Закону № 474 встановлено, що декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом на пост Президента України до органу ДПС за своєю податковою адресою за рік, що передує року початку виборчого процесу. При цьому кандидат у додатку до своєї податкової декларації зазначає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Згідно з п. 5 частини першої ст. 51 вищезазначеного Закону Центрвиборчком реєструє кандидата на пост Президента України за умови отримання копії декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) відповідно до ст. 50 цього Закону.

Згідно з частиною першої ст. 43 Закону № 2487 декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови до органу ДПС за своєю податковою адресою. При цьому кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови у додатку до своєї податкової декларації відображає відомості щодо майнового стану і доходів членів його сім'ї.

Статтями 37 — 39 цього Закону передбачено, що однією з умов реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови є отримання відповідним тервиборчкомом довідки органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік, термін звітності щодо якого минув.

Згідно з п. 4 частини третьої ст. 8 Закону № 2591 Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України, до якого додається довідка органу ДПС про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Відповідно до п. 4 частини п'ятої ст. 9 цього Закону подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з довідкою органу ДПС про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). В декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання.

Статтею 54 Закону № 2453 встановлено, що декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) має містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов'язання та про видатки судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. У додатку до податкової декларації вказуються відомості також стосовно членів його сім'ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов'язаний спільним побутом.

Згідно з п. 7 частини четвертої ст. 75 цього Закону для участі у доборі кандидат на обрання суддею безстроково подає довідку органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Відповідно до п. 6 частини другої ст. 29 Закону № 22 до подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді додається довідка органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за останній рік кандидата на посаду судді.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2012 р. держслужбовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади держслужбовця або в органах місцевого самоврядування, судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати на посаду Прем'єр-міністра України, кандидати на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидати у депутати Верховної Ради АР Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, яка подається щороку до 1 травня до органу ДПС, у якому перебуває на обліку особа, за формою, затвердженою наказом № 1395.

Водночас особам, які претендують на зайняття зазначених посад, необхідно подати за місцем майбутньої служби (роботи) або до відповідного тервиборчкому довідку органу ДПС про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

З 1 січня 2013 р. набере чинності новий закон про держслужбу, згідно з яким держслужбовці та особи, які претендують на зайняття посади держслужбовця, подаватимуть лише одну декларацію — Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за формою, що додається до Закону № 3206.