Лист
Тема: Податок на прибуток

Особливості подання звітності з податку на прибуток сільгоспвиробниками у 2012 році

Відповідно до ст. 155 Податкового кодексу для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу. Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок за підсумками звітного податкового року. Річний податковий період для зазначеної категорії платників податку на прибуток починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу).

За підсумками роботи за зазначений період сільськогосподарські виробники складають та подають до органу державної податкової служби за місцем реєстрації Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (за текстом — декларація).

Порядок подання декларації

Платник податку самостійно обирає спосіб подання декларації (якщо інше не передбачено Податковим кодексом) і може здійснити таке подання таким чином:

  • особисто або уповноваженою на це особою;
  • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • направити засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу).

При цьому у разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк (п. 49.5 ст. 49 Податкового кодексу).

Подання декларації для сільгоспвиробників у 2012 році

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу та чинному на час її подання (п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу).

Форму декларації, за якою звітувалися платники податку на прибуток за підсумками ІІ — IV кварталу 2011 р., затверджено наказом № 114, а починаючи зі звітності за І квартал 2012 р. декларація з податку на прибуток підприємства подається за новою формою, яку затверджено наказом № 1213.

Слід врахувати, що платники податку на прибуток — сільгоспвиробники застосовують річний податковий період. Тому вважаємо, що виробники сільськогосподарської продукції, визначені ст. 155 Податкового кодексу, повинні за річний податковий період (з 1 липня 2011 р. по 30 червня 2012 р.) подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, дві декларації з податку на прибуток підприємства, а саме:

  • за період з 1 липня 2011 р. по 31 грудня 2011 р.декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 114;
  • за період з 1 січня 2012 р. по 30 червня 2012 р.декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 1213.

Ставка податку на прибуток

Відповідно до п. 152.1 ст. 152 Податкового кодексу податок на прибуток нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151 зазначеного Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі ст. 149 Кодексу. Податковою базою для цілей нарахування податку на прибуток визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до ст. 134 Кодексу, з урахуванням положень статей 135 — 137, 138 — 143 Кодексу.

З урахуванням Перехідних положень Податкового кодексу оподаткування прибутку, отриманого платниками податку на прибуток — сільгоспвиробниками за звітний період з 1 липня 2011 р. по 30 червня 2012 р., здійснюється за ставками, встановленими у п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу.

Зокрема, за період з 1 липня 2011 р. по 31 грудня 2011 р. застосовується ставка податку на прибуток у розмірі 23%, а починаючи з 1 січня 2012 р. по 30 червня 2012 р. ставка податку на прибуток становить 21%.

Строки подання декларації

Як уже зазначалося вище, підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку на прибуток у строки, визначені законом для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Податок на прибуток сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання декларації, крім випадків, установлених цим Кодексом (п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, передбачених п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу. Водночас перенесення строків сплати податків цим Кодексом не передбачено.