Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Змінено порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

Постановою № 166 внесено зміни до постанови № 919 щодо порядку визначення заробітку для призначення пенсії у разі втрати первинних документів про її нарахування та виплату. Розглянемо, як бути за таких обставин (з урахуванням внесених змін).

За наявності підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їх правонаступника заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації, що склалася у кожному місяці роботи, за який втрачено документи про нарахування та виплату заробітної плати (доходу).

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника відсутні відповідні професії (посади), заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за аналогічною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника, що склалася у кожному місяці роботи, за який втрачено документи.

У разі повної втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за відповідний період заробітна плата визначається за відповідною професією (посадою) на зазначеному підприємстві, в установі, організації за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Довідка про заробітну плату в таких випадках надається підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їх правонаступником.

Якщо підприємство ліквідовано

У разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або до архівних установ не передано, заробітна плата для призначення пенсії визначається виходячи з мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою), передбаченою відповідною галузевою угодою, за календарний рік, що передує року, з якого призначається пенсія.

Видача довідок про мінімальну тарифну ставку (посадовий оклад) за відповідною або аналогічною професією (посадою)

Такі довідки видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.

При цьому колишнім працівникам банків, їх філій (структурних підрозділів) у разі, коли завершено процедуру ліквідації банку, а документи до органу вищого рівня або до архівних установ не передано, довідки про заробітну плату видаються за відповідний період Нацбанком України виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною посадою (професією) у філіях (структурних підрозділах) відповідного ліквідованого банку (за наявності таких даних).

Випадки, в яких при обчисленні заробітної плати особи може бути застосовано показник мінімальної заробітної плати, встановлений законодавством

За бажанням особи, якій призначається пенсія (в усіх вищезазначених випадках), коефіцієнт заробітної плати (доходу) за кожен місяць, за який втрачено первинні документи про нарахування та виплату їй заробітної плати (доходу), визначається виходячи з мінімальної заробітної плати за відповідний період.

Підтвердження втрати документів про нарахування заробітної плати

Відсутність на підприємстві, в установі, організації або в їх правонаступника документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу), а також час і причини, що призвели до втрати таких документів, підтверджуються довідкою роботодавця, правонаступника органу вищого рівня, Нацбанку України щодо ліквідованих банків або відповідної архівної установи.

Якщо втрачено документи про заробітну плату після 1998 р.

Заробітна плата (дохід) для призначення пенсії за період страхового стажу застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу починаючи з 01.01.98 р. визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків і Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (у разі відсутності таких даних — у вищезазначеному порядку).

Отже, зазначений механізм визначення заробітної плати застосовується:

  • для призначення пенсії;
  • у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших не залежних від застрахованої особи обставин;
  • у разі якщо страховий стаж особи починаючи з 01.07.2000 р. становить менш як 60 місяців, тобто коли законодавством передбачено обов'язковість надання довідки про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв;
  • для підтвердження заробітку, отриманого лише за основним місцем роботи;
  • за період страхового стажу до 01.01.98 р.