Новини
Тема: ПДФО

Яку загальну площу відображає державний службовець у розділі ІІІ «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи: всю площу нерухомого майна (іншого об’єкта нерухомого майна) чи тільки частину площі, власником якої він є?

Пунктом 3 наказу Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 (далі — Інструкція № 1395) передбачено, що додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому зазначені особи у випадках та обсягах, визначених законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до податкової декларації без заповнення і подання податкової декларації та додатків 1 — 6 до неї.

У розділі III «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім’ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об’єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

При цьому площа майна, що належить власнику, зокрема державному службовцю, зазначається у документі, який підтверджує право власності на нерухоме майно.

Відповідно до п. 8.4 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Мін’юсту України від 07.02.2002 р. № 7/5, свідоцтво про право власності містить, зокрема, інформацію щодо виду спільної власності та розміру часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності, та опис об’єкта нерухомого майна (дані про будівлі, споруди, їх частини, загальну та житлову площі).

Таким чином, у розділі ІІІ «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації державний службовець відображає тільки той розмір загальної площі майна або його частину (м2), які належать йому на підставі документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно.


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту —
начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб

Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА