Новини
Тема: Єдиний податок, Приватні підприємці

Спрощена система оподаткування

Чи передбачено надсилання поштою заяви про застосування або перехід на спрощену систему оподаткування фізичної особи — підприємця та яка дата вважатиметься датою подання заяви?

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву (пп. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу).

Підпунктом 298.1.4 вищезазначеного пункту визначено, що суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

При цьому для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 р. суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 р., перераховується з урахуванням норм ст. 292 Податкового кодексу.

Заяву про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування разом з розрахунком доходу за попередній календарний рік може бути подано фізичною особою — підприємцем як особисто, так і надіслано поштою.

Якщо заяву про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування надіслано до податкового органу поштою, то датою подання такої заяви вважатиметься дата надходження її до податкового органу, тобто дата реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

 

Чи передбачено подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування в електронному вигляді?

Відповідно до п. 4 Порядку № 1675 заява подається суб'єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або надсилається поштою. Отже, подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особамипідприємцями в електронному вигляді нормами чинного законодавства не передбачено.

 

За якою ставкою фізична особапідприємець сплачує єдиний податок, якщо органи місцевого самоврядування у своєму рішенні не встановили ставки єдиного податку на певні види діяльності?

Відповідно до пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу в разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих податків та зборів.

Згідно з п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі — мінімальна заробітна плата).

Пунктом 293.2 ст. 293 Податкового кодексу передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

 • для першої групи платників єдиного податку — у межах від 1 до 10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • для другої групи платників єдиного податку — у межах від 2 до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення ставки єдиного податку на певні види діяльності, то фізичні особипідприємціплатники єдиного податку, віднесені до першої або другої груп, сплачують мінімальний розмір ставки єдиного податку, встановлений п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу.

 

Яким чином оподатковуватиметься дохід фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку першої або другої групи, отриманий від суб'єкта господарювання (неплатника єдиного податку) у звітному році за роботи (послуги), виконані у минулому році, та чи може такий платник далі перебувати в першій або другій групі платників єдиного податку?

Згідно з п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15%, зокрема, до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи.

Пунктом 291.4 ст. 291 цього Кодексу встановлено умови перебування фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у відповідних групах платників єдиного податку, а саме:

 • перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;
 • друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн.

Отже, доходи фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку першої або другої групи, отримані від суб'єктів господарювання (неплатників єдиного податку) у звітному році за роботи (послуги), виконані у минулому році, оподатковуються за ставкою 15%. При цьому оскільки такі доходи були отримані платниками єдиного податку першої або другої групи за роботи (послуги), виконані у минулому році, то умови перебування у першій або другій групі платників єдиного податку такими платниками не порушуються.

 

Чи потрібно фізичній особіпідприємцю сплачувати авансові внески у разі припинення провадження господарської діяльності?

Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності (п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу).

Пунктом 295.4 ст. 295 цього Кодексу передбачено, що сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу).

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання щодо сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності (п. 295.8 п. 295 Податкового кодексу).

Таким чином, Податковим кодексом не передбачено звільнення від сплати авансових внесків за єдиним податком у разі припинення фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку (першої та другої груп) провадження господарської діяльності, за винятком платників, які здійснили сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік).

У разі подання фізичною особоюпідприємцемплатником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності до органу державної податкової служби такому платнику податкові зобов'язання нараховуються до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому було подано таку заяву.

 

Яким чином фізичні особипідприємціплатники єдиного податку другої і третьої груп, які не є платниками ПДВ, заповнюють книгу обліку доходів у разі використання найманої праці?

Відповідно до п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу платники єдиного податку ведуть облік у порядку, визначеному пп. 296.1.1 — 296.1.3 цього пункту, згідно з яким платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Як зазначено у п. 1 Порядку № 1637, фізичні особи — підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (далі — платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі — книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

У книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік (п. 4 цього Порядку).

Згідно з п. 5 Порядку № 1637 записи у книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

Відповідно до п. 6 вищезазначеного Порядку платник податку заносить до книги відомості в такому порядку, зокрема: у графах 2 — 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими згідно з п. 293.2 та пп. 2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу, а саме — у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги. При цьому в разі використання найманих працівників фізичні особи — підприємці у графі 2 за підсумками робочого дня зазначають суму коштів, яку отримали наймані працівники протягом робочого дня.

Таким чином, якщо фізичні особипідприємці, які є платниками єдиного податку другої або третьої груп, що не є платниками ПДВ, при здійсненні господарської діяльності використовують найману працю, то сума коштів, яка отримується найманими працівниками протягом робочого дня, відображається у графі 2 книги в кінці робочого дня загальним підсумком.

 

Чи може фізична особапідприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, розташованому на території ринку, бути платником єдиного податку першої групи?

Згідно з п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до першої групи платників єдиного податку належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.

Відповідно до п. 1.8 Інструкції № 209 торгове місце — площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об'єкти ресторанного господарства.

Отже, фізична особапідприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, розташованому на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.

 

У якому випадку фізична особапідприємець проставляє позначку навпроти слова «первинна» або «повторна» при заповненні рядка «Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна або повторна» п. 4 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування?

Відповідно до пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм цього Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу, може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу.

При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджено наказом № 1675.

Якщо фізична особапідприємець протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, не приймала самостійного рішення щодо припинення фізичної особипідприємця, тобто не скасовувала державну реєстрацію, то при заповненні рядка «Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна або повторна» п. 4 Розрахунку ставиться позначка навпроти слова «первинна».

Однак якщо фізична особапідприємець протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняла рішення про припинення фізичної особипідприємця, але через деякий час знову зареєструвалася як фізична особапідприємець, тобто всі події відбувалися протягом одного календарного року, то при заповненні рядка «Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна або повторна» п. 4 Розрахунку таким платником податку ставиться позначка навпроти слова «повторна».

  

Чи мають право фізичні особипідприємціплатники єдиного податку, які належать до третьої групи, протягом року змінити ставку єдиного податку?

Відповідно до пп. «г» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3%, може бути обрана платником єдиного податку, що застосовує ставку такого податку в розмірі 5%, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 розділу V цього Кодексу, та в разі реєстрації такого платника єдиного податку платником ПДВ у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.

При цьому пп. 5 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу передбачено, що в разі анулювання реєстрації платника ПДВ у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви про зміну ставки єдиного податку чи відмову від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

Отже, фізичні особипідприємціплатники єдиного податку, що належать до третьої групи, мають право протягом року змінювати ставку єдиного податку шляхом подання заяви за умови виконання вимог, передбачених пп. «г» пп. 4 та пп. 5 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу.

 

Які дії фізичної особипідприємцяплатника єдиного податку в разі порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування?

Відповідно до пп. 296.5.5 п. 296.5 ст. 296 Податкового кодексу в разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначено у главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

Згідно з п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15%:

 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1 — 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначено у главі 1 розділу ХIV Податкового кодексу;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Відповідно до пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 цього Кодексу платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
 • у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
 • у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
 • у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
 • у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
 • у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено податковий борг.

Таким чином, якщо фізичні особипідприємціплатники єдиного податку порушують умови, визначені Податковим кодексом, щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та/або перебування у відповідній групі платника єдиного податку, то такі платники зобов'язані в податковій декларації платника єдиного податку додатково відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15%, і з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснено одне з порушень, перейти до іншої групи платника єдиного податку або на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua