Інші податки

Матеріали, опубліковані у «Віснику» протягом I кварталу 2012 року

Податковий кодекс України

Витяг з Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) щодо податку на прибуток підприємств, № 2, с. 30

Постанова Кабінету Міністрів України

від 21.12.2011 р. № 1386 «Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів», № 3, с. 5

Накази ДПС України

від 03.01.2012 р. № 1 «Про проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році», № 3, с. 14

від 03.01.2012 р. № 5 «Про внесення змін до Реєстру великих платників податку на 2012 р.», № 3, с. 8

від 15.02.2012 р. № 120 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 р.», № 8, с. 8

від 15.02.2012 р. № 121 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо формування витрат по операціях з фізичними особами — підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування», № 8, с. 9

від 15.02.2012 р. № 122 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань з оподаткування податком на прибуток при виплаті роялті», № 8, с. 10

від 15.02.2012 р. № 123 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат», № 8, с. 11

від 16.02.2012 р. № 126 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності», № 8, с. 13

від 16.02.2012 р. № 127 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з ПДВ звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту», № 8, с. 14

від 16.02.2012 р. № 128 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов'язання та податкового кредиту», № 8, с. 18

від 16.02.2012 р. № 129 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту у разі використання придбаних та/або виготовлених товарів/послуг, необоротних активів частково в оподатковуваних операціях, а частково — ні», № 8, с. 20

від 20.02.2012 р. № 131 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість, та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість», № 8, с. 22

від 20.02.2012 р. № 136 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності фізичними особами — підприємцями, які здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду», № 8, с. 24

від 20.02.2012 р. № 137 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку — фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг», № 8, с. 26

Накази міністерств

Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1393 «Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі», № 5, с. 9

Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», № 1, с. 14

Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення», № 1, с. 10

Мінфіну України від 20.12.2011 р. № 1675 «Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік», № 1, с. 4

Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», № 1, с. 13

Мінфіну України від 03.02.2012 р. № 84 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1395», № 7, с. 5

Коментарі до документів

до наказу Мінфіну України від 03.02.2012 р. № 84 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1395». Данілов І., № 7, с. 14

Листи ДПС України

від 01.11.2011 р. № 4893/7/15-3317 «Щодо проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ», № 4, с. 10

від 26.12.2011 р. № 10406/7/18-4017 «Про визнання органами ДПС електронних первинних документів», № 3, с. 12

від 29.12.2011 р. № 10885/7/15-1217 «Щодо оподаткування податком на прибуток страховика від провадження страхової діяльності за довгостроковими договорами страхування житла, укладеними до 1 квітня 2011 р.», № 5, с. 13

від 30.12.2011 р. № 14/3/-12/636 «Примірний перелік кодів видів економічної діяльності», № 5, с. 15

від 30.12.2011 р. № 10974/7/18-3017 «Про набрання чинності національним класифікатором України ДК 009:2010», № 3, с. 4

від 12.01.2012 р. № 871/7/17-1386 «Про здійснення невідкладних організаційних заходів щодо забезпечення отримання заяв та видачі свідоцтв платників єдиного податку», № 3, с. 4

від 16.01.2012 р. № 1248/7/17-3217 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2012 році», № 5, с. 11

від 17.01.2012 р. № 448/7/15-2217 «Щодо справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності», № 5, с. 15

від 17.01.2012 р. № 1389/7/15-1516 «Про податкові декларації», № 4, с. 12

від 31.01.2012 р. № 2955/18-3117 «Про особливості реєстрації платниками ПДВ суб'єктів господарювання, які з 01.01.2012 р. обрали спрощену систему оподаткування», № 8, с. 30

від 07.02.2012 р. № 3629/7/15-2117 «Про особливості заповнення Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України», № 6, с. 6

від 16.02.2012 р. № 4790/7/15-2217ф «Про фіксований сільськогосподарський податок», № 8, с. 31

від 22.02.2012 р. № 5157/7/15-2117 «Про особливості справляння у 2012 році плати за користування надрами», № 11, с. 6

від 28.02.2012 р. № 5847/7/15-2117 «Про особливості справляння у 2012 році збору за спеціальне використання води», № 11, с. 5

від 13.03.2012 р. № 7248/7/18-3117 «Щодо змін до Положення про реєстрацію платників ПДВ», № 11, с. 4

Спеціальні випуски

Податкова та фінансова звітність, № 4, с. 13

Податок на прибуток підприємств, № 2, с. 4

Тематичні випуски

Декларування доходів громадян, № 3, с. 14

Узагальнюючі податкові консультації, № 8, с. 8

«Гаряча лінія»

Декларування доходів громадян, № 6, с. 4

Застосування спрощеної системи оподаткування, № 5, с. 5

Оподаткування прибутку підприємств, № 8, с. 4; № 12, с. 4

Сплата ПДВ в умовах нових методів його адміністрування, № 9-10, с. 4

Податковий контроль

Документальне підтвердження задекларованих платниками податків показників податкової звітності. Крухмальов С., Бичков В., № 8, с. 35

Платник податків може безпосередньо впливати на результати перевірки та їх реалізацію. Крухмальов С., Булашенко В., № 12, с. 16

Погашення податкового боргу

Надміру сплачене податкове зобов'язання не повертається за наявності податкового боргу платника, № 9-10, с. 34

Погашення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється, № 9-10, с. 34

Погашення податкового боргу через касу сільської ради, № 9-10, с. 33

Погашення податкового боргу, що виник до 01.01.2011 р., № 9-10, с. 33

Податковий борг з прибутку, отриманого від надання освітніх послуг, № 9-10, с. 36

Податковий орган не сплачує судовий збір за подання до суду позовної заяви про стягнення коштів платника, № 9-10, с. 32

Позовна давність щодо погашення заборгованості за кредитами під гарантію уряду, № 9-10, с. 32

Порядок перевірки нотаріусами відсутності податкової застави не змінено. Тарасенко В., Мороз Я., № 11, с. 8

Рішення ДПС України про розстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків. Солотва Л., № 12, с. 30

Списання суми безнадійного податкового боргу передбачає відкликання платіжної вимоги, № 9-10, с. 35

Стягнення заборгованості за кредитами під гарантію уряду, № 9-10, с. 33

Уступку податкового боргу платника податків третім особам заборонено, № 9-10, с. 35

Облік платників податків

Новації в обліку платників податків і зборів. Богинич К., № 4, с. 8

Податок на прибуток підприємств

Благодійна допомога від новоствореного підприємства, № 9-10, с. 16

Витрати на придбання спеціального одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, № 5, с. 29

Витрати на рекламу, № 11, с. 11

Доходи неприбуткових установ (організацій), № 11, с. 13

Закупівля товарів, робіт, послуг за державні кошти, № 11, с. 12

Затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика. Хоцянівська Н., № 8, с. 29

Затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток. Боліла Р., № 9-10, с. 7

Звітність в електронному вигляді, № 6, с. 8

Експертна оцінка орендованого майна, № 6, с. 9

Консолідована сплата податку на прибуток, № 5, с. 28

Кошти цільового фінансування, № 6, с. 8

Нова форма Податкової декларації з податку на прибуток банку. Хоцянівська Н., № 8, с. 27

Об'єкт оподаткування за договором співстрахування, № 9-10, с. 18

Орендна плата за користування спецодягом, № 5, с. 30

Пільги для підприємств легкої промисловості, № 6, с. 10

Поворотна фінансова допомога, № 6, с. 9

Податковий облік за договорами добровільного медичного страхування, № 9-10, с. 16

Порядок підписання податкової декларації, № 5, с. 27

Придбання товару з відстроченням платежу, № 5, с. 27

Прострочена заборгованість за кредитом під заставу майна, № 9-10, с. 17

Страхування професійної відповідальності медичних працівників: податковий облік. Хоцянівська Н., № 9-10, с. 20

Укладення договору довгострокового страхування життя, № 9-10, с. 19

Банківські та небанківські фінансові установи

Первинні документи в обліку банку. Мужаровська Н., № 12, с. 27

Право регресної вимоги страховика. Мальований С., № 6, с. 16

Розрахунки у сфері ЗЕД

Електронне декларування товарів, № 5, с. 32

Операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. Лапенко Т., № 9-10, с. 30

Переказування іноземної валюти за межі України, № 5, с. 32

Податок на додану вартість

Виплата переробними підприємствами компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м'ясо в живій вазі. Тимошенко С., № 9-10, с. 8

Відшкодування ПДВ, № 12, с. 14

Новий порядок оподаткування переробних підприємств та виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам. Тимошенко С., № 5, с. 21

Податкова накладна, № 12, с. 9

Податковий кредит, № 12, с. 9

Податкові зобов'язання з ПДВ, № 12, с. 12

Реєстрація платником ПДВ, № 12, с. 8

Спеціальний режим оподаткування, № 12, с. 14

Акцизний податок

Змінено ставки акцизного податку. Мельник І., № 4, с. 7

Податок на доходи фізичних осіб

Деклараційна кампанія триває. Литовченко Н., Афанасьєва С., № 7, с. 16

Декларування доходів громадян. Пастушенко В., Філіповських Н., № 9-10, с. 10

Оподаткування викупної суми у разі розірвання договору довгострокового страхування життя, № 9-10, с. 27

Оподаткування доходів, отриманих від здійснення операцій з обміну квартир, № 12, с. 19

Оподаткування доходів, отриманих від продажу антикваріату, № 12, с. 20

Оподаткування доходів, отриманих від продажу квартири нерезидентом, № 12, с. 18

Оподаткування доходів, отриманих за кордоном, № 9-10, с. 28

Оподаткування доходу, отриманого від суборенди нерухомого майна, № 9-10, с. 23

Оподаткування нерухомості, яка надається в оренду нерезидентом, № 9-10, с. 24

Оподаткування одноразової пенсійної виплати, № 9-10, с. 25

Оподаткування одноразової пенсійної виплати недержавного пенсійного фонду, виплаченої на вимогу його учасника при настанні пенсійного віку, № 12, с. 21

Оподаткування соціальної допомоги, наданої дитині-сироті, № 9-10, с. 26

Оподаткування частково погашеної кредитором суми боргу за кредитним договором фізичної особи, № 9-10, с. 23

Підтвердження факту втрати застрахованого майна, № 9-10, с. 26

Поштові адреси ДПІ для прийому декларацій. Литовченко Н., Афанасьєва С., № 7, с. 17

Правові підстави для застосування пільги при обчисленні податку на доходи фізичних осіб для осіб, які є інвалідами. Литовченко Н., Моторна А., № 11, с. 24

Приклад заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, № 9-10, с. 12

Спадщину отримано нерезидентом, № 12, с. 19

Сума індексації пенсії не оподатковується, № 12, с. 20

Єдиний податок для фізичних осіб

Особливості порядку ведення нових форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат для підприємців — платників єдиного податку. Золотухін О., № 11, с. 26

Збір за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні

Визначення місця реєстрації колісних транспотних засобів, № 5, с. 35

Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку, № 5, с. 37

Нове у справлянні збору за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні. Литовченко Н., Михайленко С., № 4, с. 4

Оподаткування збором за першу реєстрацію великотоннажних автомобілів, № 5, с. 34

Подання юридичною особою Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів в Україні в електронному вигляді, № 5, с. 34

Сплата збору за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які належать до товарних груп 8705, 8427, 8429, 8430 УКТ ЗЕД. Литовченко Н., № 11, с. 33

Сплата збору за першу реєстрацію повітряних суден. Литовченко Н., Михайленко С., № 12, с. 24

Сплата збору за першу реєстрацію транспортних засобів військовими частинами та установами, підпорядкованими Міністерству оборони України. Литовченко Н., Михайленко С., № 12, с. 23

Сплата збору за першу реєстрацію транспортних засобів, включених до товарних позиції УКТ ЗЕД 8427, 8429, 8430, 8705, № 5, с. 36

Рентна плата

Коригуючий коефіцієнт, що застосовується до ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат, які видобуваються в Україні. Єкасьова О., № 12, с. 31

Плата за землю для фізичних осіб

Визначення суми орендної плати, № 6, с. 14

Застосування коефіцієнта до ставок податку за земельні ділянки історико-культурного призначення, № 6, с. 15

Застосування функціонального коефіцієнта при визначенні грошової оцінки землі, № 6, с. 15

Оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення, № 6, с. 13

Сплата земельного податку фізичною особою у разі придбання житлового будинку, № 6, с. 13

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб. Гривнак К., № 1, с. 60

Торгові патенти

Порядок придбання торгових патентів на провадження торговельної діяльності. Гривнак К., № 6, с. 11

Фіксований сільськогосподарський податок

Подання звітності та сплата ФСП. Гривнак К., № 5, с. 23

Податкова звітність із фіксованого сільськогосподарського податку та особливості її заповнення і подання протягом року до органів ДПС. Вітенко О., № 11, с. 14

Ви запитували — ми відповідаємо

Екологічний податок, № 12, с. 35

Збір за спеціальне використання води, № 6, с. 31

Облік платників податків, № 9-10, с. 47

Підприємницька діяльність (загальна система оподаткування), № 9-10, с. 45

Плата за землю, № 6, с. 27; № 12, с. 33

Податок на прибуток підприємств, № 6, с. 22; № 9-10, с. 40

Права та обов'язки платників податків, № 9-10, с. 51

Спрощена система оподаткування (для юридичних осіб), № 12, с. 32

Судова практика

Віднесення до валових витрат суми ПДВ, сплаченої у ціні товару, у зв'язку з виникненням безнадійної заборгованості. Кочкаров В., Кемінь В., № 12, с. 40

Відшкодування з бюджету суми ПДВ, заявленої на підставі договору наміру, є безпідставним. Кочкаров В., Кемінь В., № 12, с. 39

Включення до валових витрат витрат з придбання питної бутильованої води. Сиротіна О., № 9-10, с. 38

Перегляд Вищим адміністративним судом України судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Сиротіна О., № 5, с. 39

Податковий облік сум витрат у зв'язку з придбанням маркетингових послуг. Кочкаров В., Сиротіна О., № 11, с. 36

Порушення вимог земельного законодавства. Кочкаров В., Сиротіна О., № 11, с. 38

Порушення суб'єктом господарювання норм законодавства України при зменшенні валового доходу від страхової діяльності. Кириченко Б., № 9-10, с. 37

Продаж товарів за ціною, нижчою за митну вартість. Кочкаров В., Сиротіна О., № 11, с. 37

Апеляційна практика

Розгляд скарг щодо донарахування орендної плати за землю фізичним особам — підприємцям. Притула Є., Коновалов С., Оселедько О., № 12, с. 37

Розгляд скарг щодо донарахування ПДФО юридичним особам при невиконанні ними функцій податкового агента. Притула Є., Коновалов С., Оселедько О., № 6, с. 35

Міжнародне співробітництво

Застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Гладун Ю., Чепленко І., № 6, с. 18

Модернізація Державної податкової служби

Звіт Наглядової ради з питань реалізації Програми модернізації Державної податкової служби України (ПМДПС І) 2011-11-04, № 3, с. 37

Єдиний внесок на соціальне страхування

Коригування сум у звітності, № 8, с. 37

Нарахування єдиного внеску на вартість виданого одягу, № 8, с. 38

Нарахування єдиного внеску на винагороди, № 8, с. 38

Перерахунок сплачених сум єдиного внеску за працюючих інвалідів, № 8, с. 37

Формування показників у звітності, № 8, с. 38

Пенсійне забезпечення

Вихід на пенсію жінок, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4, № 3, с. 44

Достроковий вихід на пенсію, № 6, с. 38; № 12, с. 45

Зарахування до страхового стажу періоду навчання в інституті, № 3, с. 46

Змінено порядок визначення заробітку при обчисленні пенсій. Охріменко О., № 12, с. 42

Пенсійне забезпечення військовослужбовців. Охріменко О., № 8, с. 40

Пенсія зі зниженням пенсійного віку відповідно до Закону про наукову діяльність, № 3, с. 45

Переведення суми заробітної плати, нарахованої у карбованцях, № 12, с. 45

Перерахунок пенсії за віком на пільгових умовах, № 6, с. 39

Підвищено рівень соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Мастюгіна Г., № 11, с. 40

Підтвердження стажу для призначення дострокової пенсії, № 12, с. 44

Пільгова пенсія, № 11, с. 43

Порядок обчислення стажу для нарахування пенсії. Денисенко М., № 12, с. 43

Право на пенсію за вислугу років у разі працевлаштування, № 11, с. 43

Призначення наукової пенсії інваліду з дитинства, № 3, с. 44

Призначення наукової пенсії та пенсії як матері інваліда з дитинства, № 3, с. 46

Призначення пенсії за віком, № 6, с. 38

Призначення пенсії за віком матері дитини-інваліда, № 6, с. 39

Призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, № 6, с. 38

Призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, № 11, с. 42

Призначення пенсій держслужбовцям у 2013 році. Охріменко О., № 9-10, с. 52

Продовження виплати пенсії по інвалідності, № 12, с. 44

Розрахунок середньої зарплати для обчислення пенсії, № 11, с. 42

Оплата праці

Компенсація грошових доходів громадян у разі їх несвоєчасної виплати. Підлужна Н., № 3, с. 47; № 12, с. 46

Проведення індексації грошових доходів населення у березні та квітні 2012 року. Підлужна Н., № 12, с. 46

Проведення індексації грошових доходів населення у січні та лютому 2012 року. Підлужна Н., № 6, с. 46

Бухгалтерський практикум

Визначення збитку незалежним оцінювачем, № 5, с. 43

Декларування валютних цінностей. Граковський Ю., № 6, с. 40

Нормативно-правові акти щодо визначення збитку державних суб'єктів господарської діяльності, № 5, с. 42

Нормативно-правові акти щодо визначення збитку недержавних суб'єктів господарської діяльності, № 5, с. 42

Організаційні аспекти розрахунку збитків, № 5, с. 42

Організаційно-правові питання торговельної діяльності: оптова і роздрібна торгівля. Граковський Ю., № 9-10, с. 56

Порядок визначення збитку згідно з Методикою № 1891, № 5, с. 43

Представницькі витрати. Граковський Ю., № 8, с. 45

Фінансова звітність за міжнародними стандартами. Пархоменко В., № 11, с. 44