Юридична практика

Шляхи залучення доходів до бюджету

У діяльності податкової служби інформаційно-аналітичне забезпечення набуває провідного характеру. Тому при вдосконаленні організаційної структури було прийнято рішення про створення Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності на базі реорганізованих департаментів обліку та звітності й економічного аналізу.

Підрозділи прогнозування, аналізу, обліку та звітності стають своєрідними аналітичними центрами, в яких поєднуються всі інформаційні та аналітичні потоки, спрямовані на забезпечення бюджетного процесу. «Облік та звітність — це базис, а прогнозування й аналіз — надбудова, яка, у свою чергу, є основою для прийняття відповідних управлінських рішень з виконання затверджених показників доходів», — наголошує директор Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної податкової служби України Інна САНЖАРЕВСЬКА в інтерв’ю «Віснику».

Указом Президента України Інні Санжаревській присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».


Инна Санжаревская— Інно Семенівно, принагідно вітаємо Вас із присвоєнням почесного звання «Заслужений економіст України». Ця відзнака — підсумок пройденого чи орієнтир на майбутнє?

— Дякую за вітання. Безперечно, це висока оцінка результатів спільної роботи підрозділів прогнозування, аналізу, обліку та звітності всіх рівнів податкової служби. Водночас, і перш за все, це — почесне завдання виконувати свою роботу ще краще, підвищувати рівень прогнозно-аналітичної роботи, удосконалювати звітність виходячи з норм Податкового кодексу України та вимог сьогодення щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податкової служби.

— Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України, вочевидь, найобізнаніший у нашому майбутньому. Ви тримаєте руку на пульсі податкових платежів. Наразі уряд і парламент формують державний бюджет на наступний рік. Якими є Ваші прогнози щодо формування дохідної частини головного фінансового документа країни на 2012 рік?

— Наше спільне майбутнє та держави в цілому базується на виконанні бюджетних призначень, затверджених головним фінансовим документом країни — Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Від цього виконання залежить повнота фінансування багатьох державних бюджетних програм. Тому ми тримаємо руку на пульсі економіки країни, вивчаємо вплив норм оновленого податкового законодавства на розрахунки з бюджетом, щоб залучити до державної скарбниці належні платежі.

Щодо бюджетного процесу — 2012, то він нині вступає у завершальну стадію. Як економісту мені цікаво було б прослідкувати через надходження до бюджету за останні роки вплив норм податкового законодавства на економічний розвиток та підприємницьку активність платників податків. В одне речення відповідь на це питання не вмістити. Тому особливостям формування дохідної частини бюджету в 2012 році доцільно було б присвятити один із наступних випусків журналу.

— Наразі функції очолюваного Вами Департаменту із суто економічного аналізу розширилися до прогнозування доходів бюджету в розрізі податків, регіонів та інспекцій. Що змінилося в організації роботи Департаменту?

— У Податковому кодексі України значну увагу приділено інформаційно-аналітичному забезпеченню роботи податкової служби на всіх напрямах. Тому при вдосконаленні організаційної структури було прийнято рішення про створення Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності на базі реорганізованих (і організаційно, і методологічно) департаментів обліку та звітності й економічного аналізу.

Особливістю нашої роботи порівняно з роботою колег, що адмініструють платежі, здійснюють заходи щодо погашення податкового боргу, перевіряють платників податків, є відсутність закріплених платежів та контрольних показників. Головний показник цієї роботи — результати роботи податкової служби з наповнення бюджетів України всіх рівнів.

Хочу наголосити, що основний акцент у нашій діяльності робиться на аналітичних методах роботи, що базуються на своєчасній, достовірній та повній звітності.

Ми перейшли від пояснення причин невиконання бюджетних призначень до визначення шляхів залучення доходів до бюджету, встановлення чіткого прогнозу надходжень з платежів, за секторами національної економіки, регіонами, інспекціями шляхом удосконалення прогнозно-аналітичної роботи та забезпечення цих надходжень.

Відомо, що з прийняттям Податкового кодексу України зменшено кількість і ставки податків, спрощено процедури адміністрування. Водночас бюджетні призначення на 2011 рік за платежами, що контролюються ДПС України, є досить напруженими (план загального фонду державного бюджету — 179,0 млрд. грн., або в 1,4 раза більше, ніж минулого року). Відповідно від того, наскільки реально будуть оцінені економічні показники, залежить і реальне наповнення бюджету.

— Якою мірою нова структура дає можливість оперативно знаходити відповіді на поставлені запитання?

— З метою усунення дублювання функцій, що виконувалися різними структурними підрозділами, під час реорганізації було ретельно переглянуто функції та процедури, які б визначали поточну роботу ДПС України при виконанні завдань, поставлених перед податковою службою Президентом України.

Завдяки посиленню інформаційної складової, впровадженню сучасних методів прийому та подальшої аналітичної обробки даних податкової звітності платників податків структура стає все досконалішою та оперативнішою. Підтвердження тому — результати роботи ДПС України з наповнення бюджету.

— Чи дає змогу аналіз ризиків бюджетних втрат рекомендувати керівництву ДПС України чи податковим адміністраціям в областях оперативно втручатись у проблему?

— Виходячи зі специфіки роботи наших підрозділів ми визначили для себе шляхи виконання цих завдань.

Наразі працюємо над створенням цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби, спрямованої на загальний аналіз результатів господарської діяльності платників податків та оцінки їх можливостей щодо розрахунків з бюджетом.

Відбувається зміщення акцентів аналітичної роботи в бік застосування сучасних систем обробки електронної звітності та обробки інформації з баз даних органів ДПС і зовнішніх джерел, завдяки чому аналітична робота як на центральному, так і на регіональному рівні стає більш оперативною та комплексною.

Мета цієї роботи — визначення прогалин у процедурах адміністрування платежів та вивчення норм законодавства, які використовуються несумлінними платниками податків для мінімізації платежів до бюджету, з подальшим їх урегулюванням для підтримання правового поля, яке, з одного боку, створює рівні умови для здійснення підприємницької діяльності платників податків, а з іншого — сприяє наповненню державної скарбниці.

Крім того, ми вивчаємо досвід податкових систем різних країн та намагаємося запроваджувати його в роботі.

— Що цікавого та корисного для служби Ви відзначили, перебуваючи у складі делегації ДПС України у Франції?

— Доцільно вивчати досвід Франції, зокрема щодо сервісу платників податків. Зазначу, що процедури адміністрування там здійснюються прозоро, водночас скорочується шлях надходження коштів від платника до державної скарбниці.

Так, відбуваються спрощення та прискорення виконання формальностей для платників: запроваджено безпаперову процедуру подання декларацій про майновий стан і доходи, зокрема в режимі он-лайн, спрощено процедуру здійснення безготівкових розрахунків щодо сплати податків фізичними особами, зокрема податку на нерухомість, запроваджено безпаперову процедуру адміністрування податків для великих платників, впроваджено Інтернет-портал — персональні сайти великих платників податків, які містять повний обсяг інформації про них.

Водночас податковим відомством Франції випадки порушення законодавства систематизуються за регіональною ознакою, що дає можливість аналітичним шляхом визначати потенційні ризики мінімізації розрахунків з бюджетом певними категоріями платників.

— Останнім часом діяльність Департаменту набула публічного характеру. Ви постійно пропонуєте громадськості інформацію про збір платежів до Державного бюджету України в розрізі видів економічної діяльності. Ці показники окрім темпів зростання платежів виразно розкривають якісний бік структури української економіки. Як Ви їх оцінюєте і в чому вбачаєте резерви розвитку економіки, а отже, зростання податкових надходжень?

— Впевнена, що і податківці, і всі громадяни не можуть стояти осторонь питань наповнення бюджету. Цей аспект життя суспільства — бюджетна та податкова політика — стосується кожного з нас і має бути прозорим, а відповідна інформація — доступною для пересічних громадян. Тому ми постійно розміщуємо на своїй сторінці на веб-сайті ДПС України актуальну інформацію з цих питань.

Надходження до зведеного бюджету протягом поточного року значно випереджають темпи зростання економіки завдяки впровадженню реформаторських змін, у тому числі передбачених Податковим кодексом України. Реалізація податкової реформи забезпечила стимулювання виробництва та ділової активності. Вагомий вплив також мали широкомасштабні заходи з детінізації економіки, що вживаються ДПС України.

За січень — серпень цього року до загального фонду державного бюджету зібрано на 49 млрд. грн., або в 1,4 раза, більше, ніж за цей самий період минулого року. Завдання зі збору платежів податковою службою виконано на 102,2%, бюджет додатково отримав 2,7 млрд. грн.

У січні — серпні поточного року по платежах, які контролюються органами ДПС України, надійшло до державного бюджету 127,2 млрд. грн., що в 1,5 раза (на 44,3 млрд. грн.) перевищує фактичний показник за аналогічний період минулого року.

Позитивні тенденції розвитку економіки держави знайшли адекватне відображення в розрахунках з бюджетом підприємств різних секторів економіки. За перше півріччя поточного року приріст промислової продукції становив 8,7%, зростання обсягу виробництва спостерігалось майже за всіма видами промислової продукції. Відповідно зросли і надходження до бюджету.

При цьому слід відзначити збільшення в 1,3 раза збору платежів до державного бюджету від підприємств обробної галузі, зокрема в металургії в 4,9 раза, машинобудуванні — 1,9 раза, хімічній та нафтохімічній промисловості — 1,5 раза, легкій промисловості — 1,4 раза.

Найбільший темп зростання збору платежів порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено підприємствами оптової та роздрібної торгівлі — в 1,8 раза, добувної промисловості — 1,8 раза, з виробництва електроенергії, газу та води — 1,5 раза, будівництва — 1,6 раза.

Зазначені позитивні тенденції економічного розвитку в комплексі з удосконаленими законодавством, процедурами адміністрування платежів та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності служби є підґрунтям виконання завдань з надходження до бюджету платежів, які контролюються ДПС України.


Розмову вели Тетяна ЄГОРОВА, tegorova@sta.gov.ua,
та Микола ВЛАЩУК, vlas@visnuk.com.ua