Податок на прибуток

Витрати на будівництво об'єктів незавершеного будівництва, які сформувалися до 01.04.2011 р.

Чи відносяться до складу собівартості витрати на будівництво об'єктів незавершеного будівництва, які сформувалися до 01.04.2011 р.?


Після набрання чинності розділом ІІІ Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 цього Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Тим самим за нормами Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованого товару, пов'язуються з доходами від реалізації цього товару в момент переходу права власності покупцеві.

Таким чином, у зв'язку з тим, що витрати на будівництво об'єктів нерухомості, які акумулювалися протягом будівництва цих об'єктів, не відображались у складі валових витрат до 01.04.2011 р., підприємство має право відобразити ці витрати в періоді, в якому відбудеться продаж таких об'єктів нерухомості. При цьому необхідно врахувати норму пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу щодо наявності підтверджуючих такі витрати розрахункових, платіжних та інших первинних документів, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.