Новини

Захист персональних даних

Державна служба України з питань захисту персональних даних повідомила, що згода суб’єкта на обробку його персональних даних повторно не надається, якщо власник продовжує обробляти персональні дані суб’єкта на підставі вільного волевиявлення фізичної особи відповідно до правовідносин, які виникли до набрання чинності Законом України «Про захист персональних даних».

При цьому суб’єкти відносин, пов’язані з персональними даними, мають дотримуватися вимог, встановлених законодавством про захист персональних даних.


Лист від 29.02.2012 р. № 10/635-12