Податок на прибуток

Податковий облік представницьких витрат і витрат рекламного характеру

Як у податковому обліку відображаються представницькі витрати і витрати рекламного характеру?


Абзацом «а» пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що до складу адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, включаються загальні корпоративні витрати, у тому числі організаційні, представницькі, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління.

Згідно з п. 5.3 ст. 5 Податкового кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значеннях, установлених іншими законами.

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу визначено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу.

Враховуючи викладене, платник податку має право включати до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, витрати на проведення представницьких заходів за умови наявності належним чином оформлених первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, що підтверджують зв'язок таких витрат з провадженням господарської діяльності, зокрема наказу про проведення такого заходу, кошторису витрат, актів виконаних робіт, накладних на відпуск продукції, товарів зі складу, звітів про проведений захід тощо.

Відповідно до ст. 1 Закону про рекламу рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи такого товару. Під заходами рекламного характеру розуміють заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.

Згідно з абзацом «г» пп. 138.10.3 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу до складу інших витрат відносяться витрати на збут, які включають витрати на рекламу та на передпродажну підготовку товарів.