Новини
Тема: ПДФО

Фізична особа отримала іноземний дохід. Як правильно його відобразити в податковій декларації?

Порядок оподаткування іноземних доходів регулюється п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.11.1 якого визначено (з урахуванням вимог пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу), що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов'язаний подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 Податкового кодексу для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримано такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

У разі відсутності у платника податку підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, такий платник зобов'язаний подати до органу ДПС за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, установлену цим Кодексом та іншими законами (абзац другий пп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу).

Фізична особа, яка отримала іноземний дохід, зобов'язана подати до 1 травня року, що настає за звітним, річну податкову декларацію, в рядку 01.06 якої відобразити суму іноземних доходів (колонка 3), суму податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні (колонка 4), та суму податку, нарахованого за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу (колонка 5). Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих із джерел за межа-ми України, наведено у додатку 4 до податкової декларації.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу моніторингу та координації
роботи з 
питань адміністрування доходів фізичних осіб Управління майнових
податків та 
моніторингу з питань оподаткування фізичних осіб
Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Ігоря ДАНІЛОВА
та 
головного державного податкового ревізора-інспектора
відділу оподаткування доходів фізичних осіб Управління
адміністрування податків на 
доходи фізичних осіб Надії ФІЛІПОВСЬКИХ