Інші податки
Тема: Облік платників податків

Порядок подання до органів ДПС інформації про об’єкти оподаткування, об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому розділом VIII Порядку № 1588.

Відповідно до п. 8.3 цього розділу якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі ДПС за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному розділом VII Порядку № 1588.

Згідно з п. 7.2 розділу VII цього Порядку для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого майна або відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного органу ДПС реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП або формою № 5-ОПП з позначкою «облік за неосновним місцем обліку».

Інформація про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, подається у вигляді повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 до Порядку № 1588, за текстом — повідомлення за формою № 20-ОПП).

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, до органу ДПС за місцезнаходженням такого об'єкта.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до органу ДПС за основним місцем обліку юридичної особи.

Якщо за місцезнаходженням об'єктів оподаткування чи об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які проводиться діяльність, у платника податків відповідно до Податкового кодексу не виникає обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на відповідній території, то до органу ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів платник податків зобов'язаний подати повідомлення за формою № 20-ОПП без подання документів для взяття його на облік за неосновним місцем обліку (п. 7.2 розділу VII Порядку № 1588). Наприклад, у випадку коли фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування та не використовує працю найманих осіб, провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце проживання такої фізичної особи — підприємця.

Порядок надання інформації про зміни відомостей про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, визначено п. 8.5 розділу VIII Порядку № 1588. Зокрема, у разі зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням, платник податків подає повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому — оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

За порушення строку подання повідомлення за формою № 20-ОПП (протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність), а також за подання повідомлення за формою № 20-ОПП з помилками чи у неповному обсязі ст. 117 Податкового кодексу передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність,510 грн. Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 грн.

Наведемо відповіді на запитання, що найчастіше виникають у платників.


Де можна ознайомитися з переліком типів об'єктів оподаткування з метою заповнення повідомлення за формою № 20-ОПП?

Відповідно до п. 8.7 розділу VІІІ Порядку № 1588 рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування, що використовується платниками податків при заповненні повідомлення за формою № 20-ОПП, розміщено на інформаційних стендах в органах ДПС та оприлюднено на офіційному веб-сайті ДПС України (www.stа.gov.ua) у таких рубриках:

«Головна // Довідники // Типи об'єктів оподаткування»;

«Головна // Довідкова інформація // Ексклюзив від департаментів // Департамент інформатизації та обліку платників податків // Типи об'єктів оподаткування».

 

Який порядок подання платниками податків повідомлення за формою № 20-ОПП при значній кількості об'єктів оподаткування, об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність?

При значній кількості об'єктів оподаткування, об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, другий аркуш повідомлення за формою № 20-ОПП подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі об'єкти оподаткування.

При першому поданні повідомлення за формою № 20-ОПП зазначаються всі об'єкти оподаткування, об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. При наступному поданні повідомлення за формою № 20-ОПП зазначається новий об'єкт оподаткування або об'єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна із наведених змін.

 

Які суб'єкти господарювання та у яких випадках не повинні подавати повідомлення за формою № 20-ОПП?

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається платниками податків за умови наявності об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням.

Інформація про об'єкти оподаткування, такі як товари, дохід (прибуток) або його частину, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг), відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкова декларація з податку на прибуток, з ПДВ, податковий розрахунок за формою № 1ДФ та інші), і тому про такі об'єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою № 20-ОПП.

 

Чи повинен платник податку подавати повідомлення за формою № 20-ОПП про об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, які було зареєстровано, створено чи відкрито до 2011 р.? Чи передбачено відповідальність за неподання повідомлення за формою № 20-ОПП про такі об'єкти?

Платник податків починаючи з 01.01.2011 р. — дня набрання чинності Податковим кодексом зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, в тому числі які зареєстровано, створено чи відкрито до 2011 р., органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів (за основним та неосновним місцем обліку).

Терміну подання повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, зареєстровані, створені чи відкриті до 01.01.2011 р., чинним законодавством не передбачено. Однак подання повідомлення за формою № 20-ОПП є обов'язковим для всіх платників податків.

У разі встановлення під час документальної перевірки випадків неподання повідомлення за формою № 20-ОПП до платників податків застосовуватимуться штрафні санкції відповідно до ст. 117 Податкового кодексу.

 

Як суб'єкту господарювання здійснити самостійне виправлення помилок у повідомленні за формою № 20-ОПП?

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків подає повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, зокрема в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другомуоновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Якщо суб'єкт господарювання виявив помилку у повідомленні за формою № 20-ОПП, він повинен подати повідомлення з виправленою інформацією про такі об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП до органу ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів.

При заповненні повідомлення за формою № 20-ОПП з виправленою інформацією у другій графі розділу 4 «Відомості про об'єкти оподаткування платника податків» зазначається код ознаки надання інформації — 3 (надання інформації щодо зміни відомостей про об'єкт оподаткування). При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об'єкт оподаткування.

 

Які відокремлені підрозділи юридичної особи мають право самостійно подавати повідомлення за формою № 20-ОПП: балансові, безбалансові, у складі сплати консолідованого податку на прибуток, реєстрації договору про спільну діяльність?

Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи відповідно до ст. 28 Закону № 755 включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (за текстом — ЄДР).

Після надходження до органів ДПС відомостей з ЄДР про відокремлені підрозділи юридичної особи такі підрозділи підлягають взяттю на облік.

Статтею 63 Податкового кодексу передбачено обов'язок платників податків повідомляти про всі об'єкти оподаткування органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (за текстом — об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів.

Всі відокремлені підрозділи (балансові, безбалансові тощо) незалежно від обраної системи оподаткування самостійно подають повідомлення про свої об'єкти оподаткування за формою № 20-ОПП до органу ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів.

Уповноважена особа договору про спільну діяльність у разі наявності спільного майнаоб'єкта оподаткування зобов'язана повідомити про такий об'єкт оподаткування орган ДПС за його місцезнаходженням.

 

Який порядок заповнення платником податків відповідних граф розділу 4 повідомлення за формою № 20-ОПП (на прикладі майнового комплексу (стіл, стілець, шафи, автомобіль), нежитлового приміщення, що здається в оренду, та приміщення, що орендується або здається в оренду)?

Відомості про об'єкти оподаткування платника податків у повідомленні за формою № 20-ОПП заповнюються таким чином.

У першій графі зазначається порядковий номер, у другій «Код ознаки надання інформації» — проставляється одна із чотирьох ознак, наведених у формі № 20-ОПП, залежно від того, вперше подається форма щодо всіх наявних об'єктів чи у зв'язку зі змінами об'єктів оподаткування.

Графа «Тип об'єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування. У разі відсутності типа об'єкта оподаткування у зазначеному довіднику платник податків визначає його самостійно. Вибираючи тип об'єкта, слід дотримуватися принципу укрупнення інформації про об'єкти та відображення призначення об'єкта. Якщо однотипні об'єкти оподаткування мають різне місцезнаходження, то у цій графі їх необхідно відобразити окремо.

Графа «Найменування об'єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється, якщо об'єкт обліковується з найменуванням.

У графі «Місцезнаходження об'єкта оподаткування (у разі зміни зазначити нове місцезнаходження)» зазначається адреса місця, де розташовано об'єкт або відбувається діяльність такого об'єкта (для нерухомого майна) або місцезнаходження/місце проживання платника податків (для рухомого майна).

У графі «Стан об'єкта оподаткування: будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; здається в оренду; орендується; зміна місцезнаходження; непридатний до експлуатації; об'єкт відчужений/повернутий власнику; зміна призначення/перепрофілювання (необхідне зазначити)» зазначається фактичний стан об'єкта на момент заповнення повідомлення за формою № 20-ОПП. Якщо платник податків орендує або здає в оренду приміщення/земельну ділянку, цей стан зазначається відповідно до запропонованих у назві графи.

У графі «РРО (у разі наявності зазначити кількість)» відображається кількість РРО, що знаходяться на кожному об'єкті (за їх наявності), у графі «Наявність патентів, ліцензій, дозволів (у разі наявності зазначити вид діяльності та строк дії)» — наявні патенти, ліцензії, дозволи, отримані для ведення діяльності за кожним об'єктом (у разі їх наявності) та строк дії.

Платник податків, який володіє майновим комплексом, у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначає:

 • графа «Код ознаки надання інформації» — «1» (первинне надання інформації про об'єкти оподаткування);
 • графа «Тип об'єкта оподаткування» — «майновий комплекс»;
 • графа «Найменування об'єкта оподаткування» — «торговий центр «Зірка» (зазначається у разі наявності);
 • графа «Місцезнаходження об'єкта оподаткування» — зазначається адреса;
 • графа «Стан об'єкта оподаткування» — «експлуатується»;
 • графа «РРО» — прокреслюється;
 • графа «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — прокреслюється.

Платник податків, який володіє приміщенням, у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначає:

 • графа «Код ознаки надання інформації» — «1» (первинне надання інформації про об'єкти оподаткування);
 • графа «Тип об'єкта оподаткування» — «нежитлове приміщення (приміщення)»;
 • графа «Найменування об'єкта оподаткування» — прокреслюється;
 • графа «Місцезнаходження об'єкта оподаткування» — зазначається адреса;
 • графа «Стан об'єкта оподаткування» — «здається в оренду»;
 • графа «РРО» — прокреслюється;
 • графа «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — прокреслюється.

Платник податків, який орендує приміщення, у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначає:

 • графа «Код ознаки надання інформації» — «1» (первинне надання інформації про об'єкти оподаткування);
 • графа «Тип об'єкта оподаткування» — «приміщення»;
 • графа «Найменування об'єкта оподаткування» — прокреслюється;
 • графа «Місцезнаходження об'єкта оподаткування» — зазначається адреса;
 • графа «Стан об'єкта оподаткування» — «орендується»;
 • графа «РРО» — прокреслюється;
 • графа «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — прокреслюється.

 

Який порядок заповнення відповідних граф розділу 4 повідомлення за формою № 20-ОПП «Тип об'єкта оподаткування» та «Найменування об'єкта оподаткування», якщо у довіднику відсутні відповідні типи об'єкта оподаткування або немає об'єкта оподаткування, що підходить за призначенням (наприклад, немає житлового або нежитлового приміщення, ОСББ, надання послуг з проектних робіт)?

Графа «Тип об'єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування. У разі відсутності типа об'єкта оподаткування у зазначеному довіднику платник податків визначає його самостійно.

Графа «Найменування об'єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється, якщо об'єкт обліковується з найменуванням. Водночас якщо на підприємстві є декілька однакових типів об'єктів, у яких відсутнє найменування, то у такій графі можна зазначити інвентарний номер об'єкта.

Платник податків, який має об'єкти оподаткування — електростанції, у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначає:

 • графа «Код ознаки надання інформації» — «1» (первинне надання інформації про об'єкти оподаткування);
 • графа «Тип об'єкта оподаткування» — «електростанція»;
 • графа «Найменування об'єкта оподаткування» — «№ 3»;
 • графа «Місцезнаходження об'єкта оподаткування» — зазначається адреса;
 • графа «Стан об'єкта оподаткування» — «будується»;
 • графа «РРО» — прокреслюється;
 • графа «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — «40.10.2 (01.02.2012 р. — 01.02.2013 р.)».

Платник податків, який володіє ОСББ, у повідомленні за формою № 20-ОПП зазначає:

 • графа «Код ознаки надання інформації» — «1» (первинне надання інформації про об'єкти оподаткування);
 • графа «Тип об'єкта оподаткування» — «житловий будинок»;
 • графа «Найменування об'єкта оподаткування» — «№ 23/15» (зазначається номер будинку);
 • графа «Місцезнаходження об'єкта оподаткування» — зазначається адреса будинку;
 • графа «Стан об'єкта оподаткування» — «експлуатується»;
 • графа «РРО» — прокреслюється;
 • графа «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» — прокреслюється.

Інформація про об'єкти оподаткування, такі як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг), відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкові декларації з податку на прибуток, з ПДВ, податковий розрахунок за формою № 1ДФ тощо), тому про такі об'єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою № 20-ОПП.