Юридична практика
Тема: Перевірки та відповідальність, РРО. Готівковий обіг

Штрафні санкції за порушення законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

Суть справи. Під час проведення перевірки податковим органом встановлено порушення платником податків норм Закону про РРО, а саме: виявлено невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій.

Платник податків не погоджується з позицією податкового органу, оскільки зазначає, що виявлені перевіркою кошти належать продавцю товарів.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке. Податковим органом відповідно до норм законодавства проведено перевірку позивача з питань дотримання вимог порядку проведення розрахунків за товари (послуги), регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій, за результатами якої складено акт і на підставі останнього прийнято рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Не погоджуючись із визначеною сумою санкцій, суб'єкт господарювання звернувся до суду з позовом про визнання недійсним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково, визнано недійсним рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Постановою апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове про відмову у позові.

За результатами перегляду касаційної скарги суб'єкта господарювання ВАСУ дійшов висновку, що рішення суду апеляційної інстанції відповідає вимогам законодавства, з огляду на таке.

Пунктом 13 ст. 3 Закону про РРО передбачено обов'язок суб'єктів підприємницької діяльності забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Відповідно до ст. 22 Закону про РРО (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) порушення наведеної вимоги Закону тягне застосування до суб'єктів підприємницької діяльності фінансової санкції у п'ятикратному розмірі суми, на яку виявлено невідповідність.

Згідно зі ст. 2 Закону про РРО місце проведення розрахунків — місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Пунктом 1.2 Положення № 637 визначено, що каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Відповідно до п. 23 Порядку № 833 забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб'єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників.

З аналізу зазначених норм матеріального права вбачається, що місце проведення розрахунків не обмежується виключно касовим апаратом, тоді як незабезпечення суб'єктом господарювання відповідності грошових коштів у місці проведення розрахунків (що включає касу, грошовий ящик, сейф, полицю біля каси тощо) сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, тягне застосування до такого суб'єкта заходів відповідальності незалежно від джерела походження цих коштів та їх належності будь-якій особі.

Контролюючим органом було виявлено на полиці під реєстратором розрахункових операцій у банці з-під кави готівкові кошти у сумі 1500,00 грн., що було відображено в акті опису наявних коштів, які знаходяться в касі. Тобто було встановлено невідповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій.

Судом апеляційної інстанції обґрунтовано не взято до уваги посилання платника податків на належність зазначених грошових коштів продавцю, а саме того, що вони  є його заробітною платою. Так, відповідно до відомості на виплату заробітної плати продавцю було виплачено 1220,00 грн., та він про це не повідомив під час проведення перевірки.

Враховуючи зазначене, ВАСУ відмовив у задоволенні касаційної скарги суб'єкту господарювання та визнав правомірним визначення органом державної податкової служби суми штрафних (фінансових) санкцій за порушення законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.


Владислав КОЧКАРОВ,
директор Департаменту правової роботи ДПС України

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу представництва
інтересів органів ДПС у судах касаційної інстанції
та узагальнення судової практики Юридичного управління