Новини
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Збір за спеціальне використання води

З якого періоду подається податкова декларація збору за спеціальне використання води суб'єктом господарювання, що перебуває на загальній системі оподаткування та здійснює вирощування риби в ставку (орендованому або власному), а також за який обсяг води повинен сплачуватися збір?

Згідно з п. 323.1 ст. 323 Податкового кодексу платниками збору є водокористувачі — суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують її для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Відповідно до п. 324.3 ст. 324 цього Кодексу об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва визначено п. 325.5 ст. 325 Податкового кодексу.

Збір за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок збору (п. 326.8 ст. 326 Кодексу).

Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання води дорівнює календарному кварталу (п. 328.1 ст. 328 Податкового кодексу).

Згідно з п. 328.2 ст. 328 цього Кодексу платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому ст. 46 Кодексу.

Податкові декларації збору подаються платниками збору до органів ДПС у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (п. 328.3 ст. 328 Податкового кодексу).

Таким чином, суб'єкт господарювання, який використовує ставок (орендований або власний) з метою вирощування риби, є платником збору за спеціальне використання води і повинен подавати податкову декларацію зі збору за спеціальне використання води наростаючим підсумком починаючи з того звітного періоду (кварталу), в якому вперше відбулося фактичне використання суб'єктом господарювання води для поповнення ставків під час розведення риби (в тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

Об'єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов'язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

  

Який порядок відображення в податковій декларації збору за спеціальне водокористування уточнених показників минулого податкового періоду при самостійному виправленні помилок платником збору?

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

Платник податків, який до початку перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу в розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, які визначено в п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, не застосовуються.

Згідно з пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу пеня нараховується, зокрема, у день настання строку погашення податкового зобов'язання, нарахованого платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження).

Пеня, яку визначено пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 цього Кодексу, нараховується з розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день заниження (абзац другий п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

Нарахування пені закінчується в день зарахування коштів на відповідний рахунок Держказначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (пп. 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 Податкового кодексу).

Форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води затверджено наказом № 1009.

До кожної форми податкової декларації передбачено перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання води (далі — перерахунок), який є невід'ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації у разі уточнення показників у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником було самостійно виявлено помилки.

У разі уточнення показників у складі звітної або звітної нової декларації подаються: декларація, в якій платник самостійно нараховує штраф у розмірі 5% від суми недоплати і пеню, та окремі перерахунки за кожний минулий податковий період, який уточнюється.

Уточнююча декларація подається окремо за кожний минулий податковий період; в ній платник самостійно нараховує штраф у розмірі 3% від суми недоплати та пеню. Перерахунок до уточнюючої декларації не подається.

У деклараціях і перерахунках підлягають заповненню всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність значення рядки прокреслюються.

  

Як заповнюється рядок «порядковий № за рік» у податковій декларації збору за спеціальне використання води та у додатках до неї?

Наказом № 1009 затверджено такі форми податкових декларацій:

  • збору за спеціальне використання поверхневих і підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води;
  • збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
  • збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжних суден).

До кожної з вищезазначених декларацій передбачено перерахунок податкового зобов'язання, який є невід'ємною частиною звітної або звітної нової декларації у разі уточнення показників у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний звітний (податковий) період, протягом якого платником було самостійно виявлено помилки. За кожною формою декларації ведеться окрема нумерація по кожному органу ДПС, до якого подаються декларації.

У рядку 1.1.Т поля 1 загальної частини декларації «порядковий № за рік» платник у період календарного року, подаючи кожну наступну відповідну форму декларації як звітну, звітну нову, уточнюючу до відповідного органу ДПС, збільшує її порядковий номер, а нумерацію додатків (перерахунків) окремо до кожної декларації починає з «1».

Порядковий номер декларації за рік у загальній частині декларації збігається з порядковим номером за рік у додатках, які подаються разом з такою декларацією.

  

Скільки знаків після коми зазначається у колонці 3 податкової декларації збору за спеціальне використання води при визначенні фактичного обсягу використаної води?

Форми податкової декларації збору за: спеціальне використання поверхневих і підземних вод; спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води встановлено наказом № 1009.

У колонці 3 податкової декларації збору зазначається в кубічних метрах фактичний обсяг використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об'єктів (у тому числі фільтрації, випаровування).

Показник колонки 3 податкової декларації збору за спеціальне використання води повинен містити цифрове значення, що має не більше двох знаків після коми.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua