Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Граничний вік перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Законом № 3668 внесено зміни до Закону № 2493, Закону про держслужбу, Закону про дипломатичну службу, якими було передбачено, що граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок. Ця норма діяла з 01.10.2011 р.

З 30.12.2011 р. набрав чинності Закон № 4161, яким внесено зміни до вищезазначених законів щодо граничного віку перебування на державній службі та встановлено, що граничний вік перебування на державній службі, на службі в органах місцевого самоврядування, на дипломатичній службі становить 65 років.

Зміни щодо граничного віку не стосуються віку, в якому державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники дипломатичної служби мають право на призначення пенсії за зазначеними законами.

Відповідно до ст. 21 Закону № 2493 пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Згідно зі ст. 40 Закону про дипломатичну службу пенсія працівникам дипломатичної служби призначається відповідно до Закону про держслужбу.

Статтею 37 Закону про держслужбу визначено умови, за яких здійснюється призначення пенсій державним службовцям. Однією з таких умов є досягнення пенсійного віку.

Правом на пенсію державного службовця користуються чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування (60 років).

До досягнення віку 62 роки право на пенсію за віком мають державні службовцічоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  • 60 років — які народилися по 31 грудня 1952 р.;
  • 60 років 6 місяців — які народилися з 1 січня 1953 р. по 31 грудня 1953 р.;
  • 61 рік — які народилися з 1 січня 1954 р. по 31 грудня 1954 р.;
  • 61 рік 6 місяців — які народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.

Тобто вимоги до віку, необхідного для призначення пенсії державного службовця, змінились.

Отже, при досягненні, наприклад, чоловіком, який народився 17.02.52 р., віку 60 років та за наявності необхідних умов для призначення пенсії державного службовця, а саме: перебування на час досягнення пенсійного віку на посаді державного службовця, наявність стажу державної служби не менше 10 років та страхового стажу 35 років, за його заявою буде призначено пенсію за нормами Закону про держслужбу. При цьому за нормами ст. 23 наведеного Закону зазначена особа має право продовжувати працювати на державній службі до досягнення 65-річного віку (до внесення змін Законом № 4161 такий чоловік міг працювати на державній службі до 62 років).

Необхідно зауважити, що згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу (у редакції Закону, що діє з 01.10.2011 р.) пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, Законом № 2790, Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.

Тобто у вищезазначеному прикладі, якщо особа виявить бажання працювати після досягнення віку 60 років на посаді державного службовця, пенсія до звільнення з державної служби виплачуватиметься їй на умовах, визначених Законом про пенсійне страхування, а після звільнення з державної службиза нормами Закону про держслужбу.

Отже, згідно зі змінами до Закону про держслужбу, Закону про дипломатичну службу, Закону № 2493 щодо граничного віку перебування на державній службі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, дипломатичні працівники мають можливість продовжувати працювати на державній службі до досягнення 65-річного віку, отримуючи до звільнення з таких посад пенсії, обчислені на умовах, визначених Законом про пенсійне страхування.

Державним службовцям, пенсію яким за нормами Закону про держслужбу призначено до 01.10.2011 р., тобто до набрання чинності Законом № 3668, і які працевлаштувались на посади державних службовців до зазначеної дати, у разі виявлення ними бажання продовжувати працювати на державній службі до 65-річного віку пенсія виплачуватиметься в повному обсязі.