Податок на прибуток

Порядок нарахування амортизації свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових покладів

Який порядок нарахування амортизації свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових покладів?


Починаючи з 01.04.2011 р. амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, здійснюється відповідно до ст. 148 Податкового кодексу, яка містить норми, аналогічні нормам Закону про прибуток, щодо включення будь-яких витрат на розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у пп. «з» пп. 138.10.1 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу) до окремого об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платником податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та їх амортизації (п. 148.1 ст. 148 Податкового кодексу). Склад таких витрат визначено у п. 148.2 цієї статті.

Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ, встановлено п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу, і облік таких об'єктів необоротних активів ведеться за кожним окремим родовищем (кар'єром, шахтою, свердловиною) (п. 148.3 цієї статті).

Відповідно до п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу платники податку мають право протягом звітного податкового року включити до витрат будь-які витрати, пов'язані з проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ, у сумі, яка не перевищує 10% первісної вартості окремої свердловини.

Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу відповідної групи основних засобів як окремий об'єкт свердловини, що амортизується за нормами, визначеними цим пунктом.

При цьому відповідно до п. 148.6 ст. 148 Податкового кодексу у разі якщо діяльність, пов'язана з розвідкою/дорозвідкою запасів (родовищ) корисних копалин, не привела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо недоцільності проведення подальшої розвідки чи розробки таких запасів (родовищ) у зв'язку з їх економічною недоцільністю, дозволяється віднести витрати з такої розвідки/дорозвідки чи розробки до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку за винятком витрат, віднесених раніше до складу витрат відповідно до п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу. Балансова вартість такої групи витрат, пов'язана з видобутком корисних копалин, прирівнюється до нуля.

Слід зазначити, що норми амортизації для свердловин, які використовуються для розробки нафтових і газових родовищ, і строк, протягом якого нараховується податкова амортизація на такі об'єкти необоротних активів, встановлені п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу, є ідентичними нормам амортизації та строку амортизації, які передбачалися п. 9.5 ст. 9 Закону про прибуток.

Отже, оскільки норми амортизації та порядок її нарахування для свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ, з набранням чинності Податковим кодексом не змінилися, платник податку продовжує нарахування амортизації на такі необоротні активи.

Якщо це нова свердловина, то витрати на спорудження будь-яких свердловин, передбачені п. 148.2 ст. 148 Податкового кодексу, на етапі розвідки/дорозвідки чи розробки родовища корисних копалин підлягають амортизації згідно зі ст. 148 цього Кодексу. Інші витрати, які належать до категорії витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ корисних копалин, не підлягають амортизації і відносяться до складу загальновиробничих витрат на підставі пп. «з» пп. 138.10.1 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу. Первісна вартість свердловини дорівнює сумі, на яку було збільшено окрему групу витрат платника податку на прибуток при введені в експлуатацію такої свердловини відповідно до ст. 148 Податкового кодексу.

Витрати, пов'язані з проведенням реконструкції, модернізацією та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ, у сумі, яка не перевищує 10% первісної вартості окремої свердловини, платник податку має право віднести до складу витрат протягом звітного періоду, а перевищення амортизується за нормами, встановленими п. 148.5 ст. 148 Податкового кодексу.