Податок на прибуток

Облік амортизаційних відрахувань, які неможливо чітко розподілити між діяльністю, що підлягає патентуванню, та іншими видами діяльності

Як відображаються в обліку амортизаційні відрахування, які неможливо чітко розподілити між діяльністю, що підлягає патентуванню, та іншими видами діяльності?


Відповідно до п. 152.2 ст. 152 Податкового кодексу платник податку, який здійснює діяльність, що підлягає патентуванню згідно з розділом XII цього Кодексу, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо — податок від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності, з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

Пунктом 152.11 ст. 152 Податкового кодексу встановлено, що платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткування цим податком, а також ті, що проводять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходу (прибутку), що звільняється від оподаткування згідно з нормами цього Кодексу, або доходу, отриманого від діяльності, що підлягає патентуванню.

При цьому до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку).

Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), який не звільняється від оподаткування.

У разі якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених.

Таким чином, у разі одночасного здійснення платником податків діяльності, яка підлягає патентуванню, та інших видів діяльності і за неможливості здійснити пряме розмежування між ними суми амортизаційних відрахувань і витрат для визначення їх розміру застосовується коефіцієнт, визначений за співвідношенням суми доходів від діяльності, що не підлягає патентуванню, та загальної суми доходів з урахуванням діяльності, що підлягає патентуванню.