Юридична практика
Тема: Акцизний податок, Перевірки та відповідальність

Порушення законодавства при реалізації підакцизної продукції без марок акцизного збору

Суть справи. Під час проведення перевірки платника податків податковим органом встановлено факт відсутності марки акцизного збору на пляшці горілки, яка знаходилась на реалізації.

Платник податків не погодився з позицією податкового органу, оскільки вважає, що податковим органом не встановлено факту реалізації горілки без марки акцизного збору, а отже, штрафні санкції застосовано неправомірно.

Рішення суду. Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію податкового органу, зазначив таке. Відповідно до норм законодавства (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) працівниками податкового органу було проведено перевірку господарської одиниці — належної позивачеві закусочної — щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу. При проведенні перевірки встановлено порушення суб’єктом господарювання норм чинного законодавства, зокрема факт відсутності марки акцизного збору на пляшці горілки, складено акт та винесено рішення про застосування штрафних санкцій.

Не погоджуючись із застосованими штрафними санкціями, суб’єкт господарювання звернувся до суду з позовом про визнання дій податкового органу неправомірними та скасування рішення про застосування штрафних санкцій.

Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позову відмовлено.

Судом апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, а позов суб’єкта господарювання задоволено повністю.

За результатами перегляду касаційної скарги податкового органу ВАСУ дійшов висновку, що рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову підлягає залишенню в силі з огляду на таке.

Відповідно до абзацу третього частини четвертої ст. 11 Закону № 481 алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного збору в порядку, визначеному законодавством.

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби. Її наявність на цих товарах підтверджує сплату акцизного збору, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вироблених в Україні, відрізняються від марок для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів дизайном та кольором відповідно до зразків, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Плата за марки акцизного збору — плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат виробництва, зберігання та реалізацію марок акцизного збору.

У силу вимог абзацу другого частини другої ст. 7 Закону № 329 (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) забороняються ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізація на території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на яких відсутні марки акцизного збору встановленого зразка.

Згідно з частиною другою ст. 17 Закону № 481 до суб’єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу, зокрема, у разі зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного збору, — 100% вартості товару, але не менше 1700 грн.

В акті перевірки зафіксовано знаходження на реалізації у платника податків пляшки горілки без акцизної марки.

Акт перевірки — це службовий документ, який стверджує факт проведення невиїзної документальної або виїзної планової чи позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання.

Відсутність власне факту продажу пляшки горілки за умови її пропонування до продажу та фактичного зберігання з цією метою за зазначених обставин не впливає на кваліфікацію вчиненого платником податків правопорушення та на розмір застосованих щодо нього штрафних санкцій.

Враховуючи зазначене, ВАСУ за результатом перегляду у касаційному порядку справи скаргу податкового органу задовольнив, рішення суду апеляційної інстанції скасував та залишив у силі судове рішення першої інстанції про відмову в задоволенні позову суб’єкту господарювання.


Владислав РОЗМОШ,
заступник начальника Юридичного управління
Департаменту правової роботи ДПС України

Ольга СИРОТІНА,
заступник начальника відділу представництва
інтересів ОДПС в судах касаційної інстанції
та узагальнення судової практики Управління