Інші податки
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Запитання — відповіді

Реєстрація лісокористувачів

В якому органі державної податкової служби повинен стати на облік лісокористувач, якщо крім обов’язків щодо подання податкових розрахунків та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) збору на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці?

Згідно з п. 7.1 Порядку № 1588 якщо відповідно до законодавства у платника податків окрім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному органі державної податкової служби.

Пунктом 8.3 зазначеного Порядку передбачено, що якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об’єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об’єкта у порядку, визначеному розділом VII цього Порядку.

При цьому п. 8.2 розділу VIII Порядку № 1588 встановлено, що об’єктами оподаткування та об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі — об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків і зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу.

Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів регламентується розділом XVIІ цього Кодексу.

Згідно зі ст. 329 Податкового кодексу платниками збору визначено лісокористувачів — юридичних осіб, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичних осіб (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичних осіб — підприємців, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з початку року за встановленою формою та подають його органу державної податкової служби за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду (п. 334.2 ст. 334 цього Кодексу).

Таким чином, якщо у платника збору крім обов’язків щодо подання податкових розрахунків та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) збору на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному органі державної податкової служби, а саме за місцезнаходженням лісової ділянки. Якщо лісокористування здійснюється на декількох ділянках, які належать до різних адміністративно-територіальних одиниць, лісокористувачі повинні стати на облік за такими неосновними місцями обліку у кожному відповідному органі державної податкової служби за місцезнаходженням лісових ділянок.

 

Обчислення збору у разі підвищення ставок збору

Лісогосподарське підприємство здійснює видачу спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів у 2012 р. — лісорубних квитків, у яких зазначає суму збору за спеціальне використання лісових ресурсів. За якими ставками слід обчислювати збір у разі їх підвищення?

Ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів, а саме за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, встановлено ст. 331 Податкового кодексу.

Згідно з п. 14 розділу I Закону № 4235 пункти 331.1 та 331.2 ст. 331 Податкового кодексу викладено в новій редакції, відповідно до якої збільшено ставки збору за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід на індекс промислових цін (111,3%). У розділі II «Прикінцеві положення» Закону № 4235 зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2012 р.

Відповідно до п. 332.2 ст. 332 Податкового кодексу сума збору обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах.

Таким чином, лісогосподарське підприємство, що здійснює видачу спеціальних дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, а саме лісорубних квитків на 2012 р., зазначає у квитках суму збору, обчислену відповідно до ставок, визначених Законом № 4235.

 

Платник єдиного податку є платником збору

Лісогосподарське підприємство видало спеціальний дозвіл — лісорубний квиток платнику єдиного податку, що перебуває на спрощеній системі оподаткування. Чи потрібно йому сплачувати збір за спеціальне використання лісових ресурсів?

Згідно зі ст. 329 Податкового кодексу платниками збору визначено лісокористувачів — юридичних осіб, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичних осіб (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичних осіб — підприємців, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Водночас до переліку податків і зборів, за які платниками єдиного податку не здійснюється нарахування, сплата та подання податкової звітності, не включено збір за спеціальне використання лісових ресурсів п. 297.1 ст. 297 Закону № 4014.

Отже, починаючи з 1 січня 2012 р. збір за спеціальне використання лісових ресурсів сплачують також і платники єдиного податку.