Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Якою печаткою скріплюються податкові накладні та чи може бути підставою для включення до складу податкового кредиту сума ПДВ, підтверджена податковою накладною з печаткою «Для податкових накладних»?

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 Кодексу.

Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу зазначено, що платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити.

Крім того, п. 16 Порядку № 1379 визначено, що усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, скріплюється печаткою платника податку — продавця, яка крім реквізитів такого платника повинна містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку накладну (абзац третій п. 1 Порядку № 1379).

Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних».

Враховуючи зазначене, податкова накладна скріплюється основною печаткою продавця — тією самою, що використовується для платіжних документів, або може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних».

Філії та структурні підрозділи, яким делеговано право виписування податкових накладних, можуть скріплювати податкові накладні основною печаткою платника податку — продавця, які крім реквізитів такого платника повинні містити найменування такої філії чи структурного підрозділу.

 

Який порядок заповнення графи 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» податкової накладної?

Главою 53 Митного кодексу передбачено, що в УКТ ЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТ ЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

При заповненні податкової накладної в графі 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» зазначається десятизнаковий код товару, при цьому вноситься він суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо).

У разі коли у вантажній митній декларації з урахуванням норм Інструкції № 307 зазначено іншу кількість знаків коду УКТ ЗЕД, до податкової накладної переноситься аналогічний код без дописування нулів чи інших знаків з вирівнюванням по правому краю поля.

У разі виписування податкової накладної при постачанні одночасно імпортованих та вітчизняних товарів або підакцизних та непідакцизних товарів графа «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» заповнюється лише за тими товарними позиціями, які належать до підакцизних або ввезені на митну території України.

 

Чи має право платник ПДВ при виписуванні податкових накладних завіряти їх факсимільним підписом?

Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, установлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

Пунктом п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) податкову накладну.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Пунктом 16 Порядку № 1379 визначено, що усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

Отже, оскільки податкова накладна є податковим документом, що підтверджує факт придбання товарів/послуг, та підставою для нарахування податкового кредиту, її має підписати власноручно особа, уповноважена платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, без використання факсимільного відтворення підпису.

 

Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування, складений до податкової накладної, виписаної до чи після 01.01.2012 р. на операції з постачання підакцизних товарів або товарів, ввезених на митну територію України?

Згідно з п. 3 Порядку № 1246 якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації, до Єдиного реєстру податкових накладних (далі — Реєстр) в обов’язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку.

У разі коли продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що не підлягає реєстрації, у зв’язку з чим загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) досягає обсягу, визначеного п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, до Реєстру в обов’язковому порядку вносяться відомості, що містяться у такому розрахунку.

Розрахунок коригування податкової накладної, відомості якої не внесено до Реєстру, реєструється після реєстрації такої накладної незалежно від дати її складання.

Враховуючи зазначене, розрахунок коригування, складений після 01.01.2012 р., до податкової накладної, виписаної до або після 01.01.2012 р. на операції з постачання підакцизних товарів або товарів, ввезених на митну територію України, в обов’язковому порядку підлягає реєстрації в Реєстрі. При цьому якщо відомості податкової накладної, до якої складається розрахунок коригування, не внесено до Реєстру, то такий розрахунок підлягає реєстрації в Реєстрі лише після реєстрації в ньому накладної незалежно від дати її складання.

 

Чи підлягають реєстрації податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних, у разі якщо такі податкові накладні залишаються у продавця товарів/послуг?

Відповідно до п. 6 Порядку № 1379 податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні позначки (потрібне виділяється позначкою «Х»).

Податкова накладна, яка виписується платником податку — отримувачем товарів/послуг, складається в одному примірнику.

Згідно з п. 6.1 Порядку № 1379 оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після реєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, п. 8 Порядку № 1379 визначено, що усі примірники податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 п. 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» та зазначається тип причини.

Отже, у Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають реєстрації тільки ті податкові накладні, які надаються покупцю та відповідають вимогам, визначеним п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу. Тобто податкові накладні, які відповідно до п. 8 Порядку № 1379 залишаються у продавця товарів/послуг, незалежно від суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній, не підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому платником ПДВ у верхній лівій частині поля «Залишається у продавця» оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» та зазначається відповідний тип причини.

 

Чи потрібно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної у разі зміни номенклатури товарів?

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягає відповідному коригуванню.

Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації їх вартості, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший — на відповідну кількість чи суму збільшується.

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 на титульному аркуші розрахунку коригування має зазначатися, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

Отже, оскільки у разі зміни номенклатури постачання товарів фактично відбувається повернення одних товарів та отримання інших, продавець в обов’язковому порядку повинен виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, до якої згідно з договором вносяться зміни на товари, кількість (вартість) яких зменшується, та виписати іншу податкову накладну на товари, які постачаються замість них.


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua