Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Обчислення з 1 січня 2012 року пенсій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Законом № 796 визначено основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров’я та єдиний порядок соціального захисту потерпілого населення. З 01.01.2012 р. постановою № 1210 підвищено рівень соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом затвердження порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у збільшених розмірах.

Розглянемо приклади обчислення пенсій за конкретними ситуаціями.

♦ Ситуація 1

Чоловік брав участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 26.04.86 р. по 05.05.86 р. та з 09.10.86 р. по 18.10.95 р. За який період буде враховано заробітну плату при обчисленні пенсії по інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?

Частиною першою ст. 54 Закону № 796 передбачено, що пенсії по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть призначатися із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків.

Згідно з постановою № 1210 заробітна плата для обчислення пенсії враховується за будь-які 12 місяців роботи у зоні відчуження.

Оскільки чоловік працював безперервно у зоні відчуження з жовтня 1986 р. по жовтень 1995 р., за його вибором буде враховано заробітну плату за будь-які 12 місяців такої роботи з листопада 1986 р. по грудень 1990 р. включно.

♦ Ситуація 2

Чоловік працював у зоні відчуження з 09.09.86 р. по 14.11.86 р. За жовтень отримав заробітну плату в розмірі 890 крб. Має ІІ групу інвалідності, втрата працездатності, визначена органами МСЕК, — 80%. В якому розмірі буде призначено пенсію?

З 01.01.2012 р. при обчисленні заробітку для визначення пенсії застосовується формульний підхід.

Так, заробітну плату чоловіка за повний місяць роботи в зоні відчуження, а саме жовтень 1986 р., буде обчислено за формулою, визначеною постановою № 1210:

890 крб. : 179 крб. (показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, тобто за жовтень 1986 р.) = 4,97 (середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії).

Заробіток для обчислення пенсії: 4,97 х 928,81 грн. (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування) = 4616,19 грн.

Розмір пенсії становитиме: 3692,95 (4616,19 грн. х 80% — розмір відшкодування фактичних збитків, визначений органами МСЕК).

До пенсії чоловіку призначається також додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, розмір якої з 01.01.2012 р. для інвалідів-ліквідаторів збільшено, зокрема по ІІ групі інвалідності — з 20 до 40% від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

♦ Ситуація 3

Чоловік отримує пенсію за віком, призначену за нормами Закону про пенсійне страхування. Проте він є інвалідом ІІ групи внаслідок захворювання, пов’язаного з роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Чи необхідно йому переходити на чорнобильську пенсію?

У даному випадку слід звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання для визначення доцільності призначення пенсії по інвалідності за нормами Закону № 796.

Якщо пенсія за цим Законом раніше не призначалася, то при зверненні до органу Пенсійного фонду особа має надати довідку про заробітну плату за роботу в зоні відчуження за встановленим зразком, видану організацією, що відрядила його на роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та первинні документи, на підставі яких таку довідку видано. Крім того, слід зазначити, що в будь-якому випадку при переході на чорнобильську пенсію гарантовано мінімальну пенсійну виплату, яка без урахування пенсії за особливі заслуги перед Україною для інвалідів-ліквідаторів ІІ групи встановлюється на рівні 255% від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 2136,9 грн.).

♦ Ситуація 4

Чоловік працював у зоні відчуження з 12.07.86 р. по 18.07.86 р. Як визначатиметься заробітна плата для обчислення пенсії по інвалідності в розмірі відшкодування фактичних збитків?

Оскільки чоловік відпрацював у зоні відчуження менше календарного місяця, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати, одержаної ним за роботу в зоні відчуження за весь фактично відпрацьований час з 12.07.86 р. по 18.07.86 р. без додавання суми заробітної плати за межами зони відчуження.

При цьому заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів (тобто в даному випадку — на 7 днів), а одержана сума множиться на 25,4 (місячна норма при шестиденному робочому тижні).

Якщо дні роботи припали на вихідні та святкові дні, розрахунок заробітної плати здійснюється в такому самому порядку, як і за роботу в робочі дні, а доплата за вихідні та святкові дні, нарахована за фактично відпрацьований час, з урахуванням установленої кратності додається до суми обчисленої заробітної плати.

Далі за формулою, зазначеною в постанові № 1210, здійснюється розрахунок заробітної плати, з якої буде визначено розмір пенсії.

♦ Ситуація 5

Чоловік працював у зоні відчуження в червні 1986 р. Заробітна плата за цей період становила 3120 крб. Інвалід ІІІ групи, втрата працездатності — 60%. Як обчислюється розмір пенсії?

Для обчислення пенсії враховуватиметься заробітна плата в розмірі 3000 крб.

Проведемо розрахунок заробітної плати із застосуванням формульного підходу.

Визначимо коефіцієнт заробітної плати: 3000 крб. : 179 (показник середньомісячної заробітної плати робітників і службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати, тобто за червень 1986 р.) = 16,76 (середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, що враховується під час обчислення пенсії).

Заробіток для обчислення пенсії: 16,76 х 928,81 грн. (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування) = 15 566,86 грн.

Розмір пенсії становитиме: 9340,12 грн. (15 566,86 грн. х 60% — розмір відшкодування фактичних збитків, визначений органами МСЕК).

До пенсії чоловіку призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, розмір якої з 01.01.2012 р. для інвалідів-ліквідаторів збільшено, зокрема по ІІІ групі інвалідності — з 15 до 30%.

Розмір пенсії становитиме: 9340,12 грн. + 246,60 грн. (додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю) = 9586,72 грн.

При цьому розмір пенсії чоловіка з урахуванням вимог ст. 67 Закону № 796 не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Тобто з 01.01.2012 р. розмір пенсії чоловіка становить 8220 грн.

♦ Ситуація 6

Чоловік працював у зоні відчуження з 18.05.86 р. по 23.05.86 р. по 12 годин щодня. Роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС проводилися в м. Чорнобилі. За яких умов буде враховано заробітну плату за всі години?

У зоні відчуження з 07.05.86 р. було введено шестигодинний робочий день та шестиденний робочий тиждень.

Час, відпрацьований понад шість годин щодня, є понаднормовим. Для обчислення заробітку з урахуванням відпрацьованих понад денну норму робочого часу годин чоловік разом з довідкою про заробітну плату за роботу в зоні відчуження має надати до органу Пенсійного фонду первинні документи, що підтверджують тривалість відпрацьованого ним щодня робочого часу. Такими документами, зокрема, можуть бути табель обліку робочого часу, складений та засвідчений печаткою організації, у складі якої проводилися такі роботи, шляхові листи з відміткою організації зони відчуження, куди особа направлялася, тощо.