Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Особливості призначення наукових пенсій у 2012 році

У зв’язку з реформуванням пенсійної системи України до Закону про наукову діяльність було внесено зміни, що передбачають призначення, обчислення і оформлення пенсій науковим працівникам в умовах дії нового законодавства.

Обчислення заробітної плати при призначенні пенсії

Статтею 24 Закону про наукову діяльність (у редакції, що діє з 01.10.2011 р.) передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 01.07.2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Крім того, з 01.01.2012 р. для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

Робота науково-педагогічних працівників у державних навчальних закладах

Відповідно до ст. 223 Закону про наукову діяльність до стажу наукової роботи зараховується, зокрема, час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, визначених у частині другій ст. 48 Закону про вищу освіту.

Посади наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ — ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію згідно зі ст. 24 Закону про наукову діяльність, наведено в Переліку № 257. Пунктом 2 цього Переліку передбачено відповідні посади науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах ІІІ — ІV рівнів акредитації чи в наукових підрозділах у їхньому складі.

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах затверджено постановою № 978.

Водночас ст. 28 Закону про вищу освіту визначено, що освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Таким чином, право надання освітніх послуг виникає у вищого навчального закладу з моменту отримання ліцензії, за змістом ліцензії визначається рівень акредитації цього навчального закладу в майбутньому і завершується процедурою перевірки спроможності надавати вищим навчальним закладом певні освітні послуги та оформляється сертифікатом.

Отже, до стажу наукової роботи в державних вищих навчальних закладах зараховуються періоди роботи на посадах науково-педагогічних працівників лише в період дії сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу за ІІІ — ІV рівнями.

Звільнення з посади наукового працівника

Відповідно до ст. 24 Закону про наукову діяльність пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.

Слід зауважити, що пенсія, призначена згідно зі ст. 24 Закону про наукову діяльність, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим Законом, Законом про держслужбу, Законом про прокуратуру, Законом № 2790, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому згідно із Законом про наукову діяльність.