Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Запитання — відповіді

Одночасне отримання дострокової пенсії і заробітної плати

Жінка вийшла на дострокову пенсію в 55 років. Чи матиме вона право після досягнення 55 років і 6 місяців офіційно працевлаштуватись на роботу в іншій організації і отримувати одночасно дострокову пенсію і заробітну плату?

Законом № 3668 передбачено, що до 01.01.2015 р. право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статей 27 та 28 Закону про пенсійне страхування, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.

У разі якщо жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого ст. 26 вищезазначеного Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. А після досягнення нею пенсійного віку відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення свого пенсійного віку продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

Отже, якщо жінка, яка використала своє право на дострокове призначення пенсії, працевлаштується після досягнення свого (підвищеного) пенсійного віку, виплата пенсії продовжуватиметься.

 

Розрахунок пенсії за віком

Жінка вийшла на пенсію 30.07.2011 р. Загальний стаж роботи на день виходу на пенсію становив більше 39 років. До призначеної пенсії жінці додали за стаж лише 145 грн. Чи правильно проведено розрахунок?

Відповідно до ст. 28 Закону про пенсійне страхування (в редакції, чинній до 01.10.2011 р.) за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшувалася на 1% від розміру пенсії, обчисленого згідно зі ст. 27 цього Закону, але не більше ніж на 1% від мінімального розміру пенсії за віком, який визначається на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність.

Варіанти розрахунку:

1) якщо пенсія жінки, обчислена з урахуванням її страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено внески, становить, наприклад, 525 грн., а страховий стаж — 39 років, то доплата за понаднормовий стаж становить 99,75 грн. (525 грн. х 19%);

2) якщо пенсія жінки, обчислена з урахуванням її страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено внески, становить, наприклад, 1020 грн., і жінка не працює, то доплата за понаднормовий стаж з 01.01.2012 р. становить 156,18 грн. (822 грн.  х 19%);

3) якщо жінка, основний розмір пенсії якої перевищує мінімальний, на сьогодні працює, то доплата за понаднормовий стаж визначена від 764 грн. — прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, який застосовується для перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, і становить 145,16 грн. (764 грн. х 19%).

 

Спеціальний стаж для права на пенсію за вислугу років

Чи зараховується до спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років як особі з числа льотного складу цивільної авіації, період військової служби на льотних посадах?

Відповідно до ст. 54 Закону про пенсійне забезпечення право на пенсію за вислугу років мають працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок.

Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом здоров’я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і у жінок 15 років мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотному та льотно-випробному складу затверджено постановою № 418.

Згідно з цією постановою до вислуги років працівникам льотного та льотно-випробного складу час служби на посадах льотного складу Збройних Сил колишнього Союзу РСР і України зараховується в порядку, встановленому для призначення пенсій військовослужбовцям (відповідно до Порядку № 393). Для зарахування військової служби до стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років на таких посадах, особа має надати відповідну довідку військового комісаріату (послужний список).

 

Пільгова пенсія

Чоловіку в січні 2012 р. виповнилося 55 років. Загальний стаж роботи — 30 років. Із них 16 років — на посаді завідувача м’ясокоптильного цеху заводу. Чи має він право на пільгову пенсію за Списком № 2?

Відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають, зокрема, працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників і за результатами атестації робочих місць та працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах у шкідливих і важких умовах праці, — за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників і за результатами атестації робочих місць.

Завідувачів мясокоптильних цехів зазначеними списками не передбачено, отже, право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відсутнє.

 

Пенсія за вислугу років

Жінка оформила пенсію за вислугу років як лікар-психотерапевт, атестована за спеціальністю психіатрія і психотерапія. Чи зараховується стаж її роботи як рік за два?

Згідно зі ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Отже, обов’язково має бути дотримана вимога щодо роботи в психіатричному закладі, визначення якого наведено у ст. 1 Закону № 1489.

Основним документом, на підставі якого підтверджується спеціальний стаж, є трудова книжка. У разі відсутності необхідних записів у ній додатково надаються відповідні довідки, витяги з наказів тощо.