Інші податки
Тема: Історія, сьогодення та майбутне податкової служби

Під надійним крилом профспілки

Олександр КислицяНевід’ємній складовій державної податкової служби — організації, що покликана відстоювати законні права та інтереси податківців, — виповнюється 13 років. Створена свого часу задля того, щоб працівники відомства почувалися соціально й матеріально захищеними, нині Всеукраїнська профспілка працівників органів ДПС налічує 60 456 осіб, або 94,2% від загальної кількості працюючих.


Кількість і якість

До складу профспілки входять 625 первинних профспілкових організацій, у тому числі 24 обласні, дві міські (Київська та Севастопольська), одна республіканська (АР Крим). Крім того, шість первинних організацій інших установ входять до складу галузевої профспілки на правах первинних, серед яких — Національний університет ДПС України, ДП «Інформаційно-видавничий центр ДПА України», ДСОЦ «Маяк» та ін.

Особлива увага керівних органів профспілки приділяється недопущенню необґрунтованих звільнень, скорочень, накладання дисциплінарних стягнень тощо. Звільнення працівників — членів профспілки
за скороченням відбувається тільки за умови обов’язкового погодження з профкомом первинної профспілкової організації. Так, у Київській області до профкомів первинних організацій ДПІ протягом 2010 р. надійшли звернення відповідних адміністрацій щодо надання згоди на скорочення 25 працівників. Після ретельного вивчення документів профкоми не надали згоди на звільнення в такий спосіб 14 працівників — членів профспілки.

Оплата праці

Незважаючи на високі показники з мобілізації надходжень до бюджету, заробітна плата податківців залишається на низькому рівні. Рівень зарплати, її виплата в повному обсязі — головні питання, які найбільше турбують податківців і, на жаль, досі залишаються не вирішеними. Це обумовлено низкою об’єктивних причин: зменшення кошторису на оплату праці органів ДПС, звільнення значної кількості працівників у зв’язку з реорганізацією, що призводить до «оголення» кошторису видатків на зарплату. Як наслідок, працівники недоотримують премії, надбавки, зменшуються виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових проблем тощо.

Питання захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки постійно розглядаються на засіданнях профкомів, рад профспілки. Так, профкомом первинної організації працівників Арцизької МДПІ Одеської області було проаналізовано стан своєчасного присвоєння спеціальних звань та рангів працівникам ДПІ, надано відповідні пропозиції і, як наслідок, підвищено ранги дев’яти працівникам.

З метою збереження кадрового потенціалу в системі ДПС, недопущення звуження прав працівника на гідну зарплату та умови праці Центральна рада ВППОДПС підготувала та направила звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання норм чинного законодавства в частині фінансування податкових органів, соціально-економічного захисту працівників служби. На результати цього звернення чекаємо ми, чекає кожен податківець.

Участь у нормотворчій діяльності

Профспілка бере активну участь у розробці проектів нормативно-правових актів та внесенні змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність профспілкових організацій. Зокрема, розроблено низку доповнень до проекту Податкового кодексу України щодо оподаткування профспілкових витрат та доходів профспілки, частину з них було враховано. Це надасть можливість збільшити виплату допомоги членам профспілки.

Передусім — здоров’я

Одним із найважливіших стратегічних завдань профспілки з точки зору зміцнення здоров’я працівників та членів їх сімей, забезпечення їх соціального захисту є створення системи оздоровлення й відпочинку.

Оздоровлення та відпочинок здійснюються в основному на базі підприємства профспілки Дитячий санаторно-оздоровчий центр «Маяк» (м. Євпаторія), ДП «Санаторій «Дніпро» (м. Ялта) та в інших оздоровницях України. Путівки до відомчих оздоровниць надаються податківцям за цінами, нижчими за комерційні: на 50% до ДСОЦ «Маяк», на 40% — до санаторію «Дніпро».

Всього у 2010 р. відпочили близько 13 тисяч працівників органів ДПС та членів їх сімей. Основні зусилля цьогорічної кампанії спрямовано на покращення якості оздоровчих послуг та збільшення кількості оздоровлених дітей членів профспілки, адже сьогоднішня увага й турбота про дітей — це запорука майбутнього нашої держави.

Профкоми та ради профспілки на місцях дбають про організацію відпочинку дітей, здійснюють здешевлення дитячих путівок як до ДСОЦ «Маяк», так і до інших дитячих таборів. Завдяки частковому фінансуванню путівки за рахунок коштів Фонду соціального страхування, дотацій Центральної ради, обласних рад, профкомів вартість путівки для дитини зменшується в декілька разів. У зв’язку з цим особливо слід відзначити голову Харківської обласної ради профспілки Людмилу Єгорівну Понеділок, яка до Міжнародного дня захисту дітей забезпечила безкоштовними путівками 74 дітей працівників органів ДПС.

Говорячи про оздоровлення дітей, не можна обійти увагою дитячі табори, які частково утримуються за рахунок коштів профспілки. Це — оздоровчий табір «Орлятко» Полтавської обласної організації профспілки та оздоровчий табір «Лісовий» Київської міської організації профспілки. Вже цього року ОТ «Орлятко» прийняв на відпочинок 180 дітей податківців не тільки своєї області, а й з інших областей. Вартість путівки становить 2200 грн., але батьки оплачують лише 300 грн. За літо планується оздоровити 550 дітей.

Починаючи з 2007 р. Центральна рада ВППОДПС спільно з ДПА України на базі ДСОЦ «Маяк» проводять Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Податки — очима дітей», у якому взяли участь понад 5 тисяч дітей. Його переможці нагороджуються поїздками до оздоровчого табору «Маяк», у тому числі безкоштовними.

Матеріальна допомога

Профкомами, радами на місцях проведено аналіз соціального складу членів профспілки з метою визначення категорій малозабезпечених, багатодітних, одиноких матерів, працівників-інвалідів та інших, які потребують додаткової уваги з боку профспілки.

У зв’язку з погіршенням економічного стану, збільшенням випадків захворюваності, стихійних подій зростає і кількість заяв від членів профспілки, що потребують надання матеріальної допомоги. Заяви постійно розглядаються на засіданнях профкомів, рад, Центральної ради ВППОДПС.

Загалом минулого року матеріальної допомоги членам профспілки було надано на суму близько 4,9 млн. грн. При цьому найбільша частина коштів, витрачених на матеріальну допомогу, припадає на профкоми.

У поточному році за рахунок коштів профспілки вже надано понад 1 млн. грн. матеріальної допомоги.

Культмасова та спортивна робота

Виборні профспілкові органи на місцях велику увагу приділяють організації культурно-масових заходів для членів профспілки та їх дітей. Конкурси, КВК, різноманітні вечори, що проводяться профспілкою, мають на меті визначити таланти серед працівників ДПС. Зазвичай вони проводяться в усіх областях і викликають позитивний резонанс у серці кожного. Наприклад, другий рік поспіль проводиться конкурс «Міс податкової служби в Запорізькій області», а у Тернопільській області неабиякої популярності набув конкурс вишивки: на розсуд журі виставлялися справжні твори мистецтва!

Дуже популярні в усіх областях екскурсії вихідного дня, які надають змогу працівникам ДПС не тільки відпочити, а й ознайомитися з мальовничими містами України, з їх історією та сьогоденням.

У 2010 р. на виконання державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 — 2011 рр., а також на підставі доручення Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2010 р. № 18360/1/1-10 Центральною радою ВППОДПС за підтримки керівництва відомства започатковано проведення спартакіад працівників ДПС України. Перша спартакіада проводилася протягом квітня — жовтня 2010 р. Її переможцем стала збірна команда працівників ДПС м. Києва, ІІ місце посіла збірна Полтавської області, ІІІ — збірна Чернівецької області. Від Центральної ради ВППОДПС команди-переможці отримали грошові сертифікати на суму 20 000 грн., 15 000 грн. та 10 000 грн. відповідно.

Зараз в областях проводиться І етап Другої спартакіади ДПС України, кращі команди візьмуть участь у фінальному етапі спартакіади у жовтні 2011 р.

Податківці також беруть участь у динаміадах, різноманітних турнірах, чемпіонатах. Великою популярністю користуються чемпіонати з міні-футболу, а команди з міні-футболу Донецької та Львівської областей беруть участь і здобувають перемогу в міжнародних змаганнях серед силових структур. У цілому культмасові та спортивні заходи покликані залучити якомога більше працівників органів ДПС до організації цікавого дозвілля, зняти напругу від їх щоденної нелегкої праці.