Новини

Щодо витрат на купівлю-продаж іноземної валюти

Мінфін України повідомив, що позитивна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю відображається за кредитом субрахунку 711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти», а від'ємна різниця - за дебетом субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти».

Витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, як і загальногосподарські витрати, відносяться згідно з ПБО 16 «Витрати» до адміністративних витрат та відображаються у рядку 090 статті «Інші операційні витрати» Звіту про фінансові результати (форма № 2).


Лист від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199