Інші податки
Тема: Відпустки

Відпустки державним службовцям, які працюють у зоні гарантованого добровільного відселення

Чоловік працює в органах місцевого самоврядування у Київській області на території зони гарантованого добровільного відселення. Який порядок надання відпустки відповідно до ст. 47 Закону № 796 та додаткової відпустки громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2?


Відповідно до ст. 47 Закону № 796 працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) у зоні гарантованого добровільного відселення, надається щорічна основна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на такій території часу 37 календарних днів.

Ця відпустка надається без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України.

Загальна тривалість відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) у зоні гарантованого добровільного відселення, не повинна перевищувати 49 календарних днів. Різниця у 12 календарних днів між максимальною тривалістю відпустки працівників, які працюють у зоні посиленого радіоекологічного контролю (49 календарних днів), та основною відпусткою (37 календарних днів) не є одним із видів додаткових відпусток. Отже, працівникам, які працюють (перебувають у відрядженнях) на території зони гарантованого добровільного відселення, щорічну відпустку понад 37 (і до 49) календарних днів може бути збільшено за рахунок додаткових щорічних відпусток, передбачених законами України.

Статтею 35 Закону про держслужбу та ст. 21 Закону № 2493 державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування передбачено надання щорічної відпустки тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, та додаткової відпустки за стаж державної служби тривалістю до 15 календарних днів. Інших додаткових відпусток зазначеній категорії працівників чинним законодавством не передбачено.

Органами соціального захисту населення відшкодовується різниця між тривалістю відпусток, які надаються працівникові згідно зі ст. 47 Закону № 796, і тривалістю щорічної основної відпустки відповідно до Закону про відпустки або інших законів України, без урахування додаткових відпусток. У зазначеному випадку за рахунок коштів державного бюджету відшкодовуватиметься відпустка за сім календарних днів (37 - 30 = 7), тобто різниця між тривалістю відпусток, передбачених Законом № 796 та Законом про держслужбу.

Отже, державні службовці, які працюють у зоні гарантованого добровільного відселення і мають стаж державної служби до 10 років, можуть користуватися щорічною основною відпусткою, встановленою ст. 47 Закону № 796 для тих, хто працює у зоні гарантованого добровільного відселення, тривалістю 37 календарних днів, або щорічною основною відпусткою, передбаченою Законом про держслужбу, тривалістю 30 календарних днів.

Державні службовці, які працюють у зоні гарантованого добровільного відселення та у яких стаж державної служби 10 і більше років, можуть користуватися щорічною відпусткою, встановленою для тих, хто працює в цій зоні, і додатковою відпусткою за стаж державної служби, але загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати у зоні гарантованого добровільного відселення 49 календарних днів.

Тому працівникам, які мають право на додаткову відпустку за стаж державної служби тривалістю 15 календарних днів, надається щорічна відпустка тривалістю 45 календарних днів (30 + 15 = 45).

Працівникам, які мають право на додаткову відпустку за стаж державної служби тривалістю 15 календарних днів, може надаватися щорічна відпустка загальною тривалістю 45 календарних днів відповідно до Закону про держслужбу або загальною тривалістю 49 календарних днів (37 календарних днів згідно зі ст. 47 Закону № 796 та 12 календарних днів  додаткової відпустки за стаж державної служби).

Згідно з п. 1 ст. 21 Закону № 796 (із посиланням на п. 22 ст. 20 цього Закону) особи, віднесені до категорії 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також на отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 16 календарних днів на рік. Ця відпустка є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов'язаний забезпечити це право працівника впродовж календарного року.

Зазначену додаткову відпустку не віднесено цим Законом до щорічної відпустки, а встановлено як пільгу та компенсацію за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Статтею 10 Закону про відпустки встановлено обмеження щодо загальної тривалості щорічних відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів), а ст. 47 Закону № 796 загальна тривалість щорічних відпусток обмежується відповідно до кожної із зон радіоактивного забруднення 56, 49 і 42 календарними днями. На даний час ці відпустки надаються понад встановлені обмеження.