Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Визначення розміру пенсії за вислугу років

Як визначається розмір пенсії за вислугу років?


Розмір пенсії за вислугу років визначається за нормами Закону про пенсійне страхування відповідно до порядку, за яким визначається розмір пенсії за віком.

Згідно зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування розмір пенсії за віком визначається як добуток заробітної плати, визначеної відповідно до ст. 40 цього Закону, і коефіцієнта страхового стажу, визначеного згідно зі ст. 25 вищезазначеного Закону.

За бажанням застрахованої особи частину розміру пенсії за віком за період страхового стажу, набутого до дня набрання чинності Законом про пенсійне страхування (до 01.01.2004 р.), може бути визначено відповідно до раніше діючого законодавства, а частину розміру пенсії за період страхового стажу, набутого після набрання чинності Законом про пенсійне страхування, — згідно з цим Законом.

Водночас частина розміру пенсії за віком, обчислена за раніше діючим законодавством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, і не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності Законом про пенсійне страхування.

У разі якщо розмір пенсії особи, визначений за нормами ст. 27 Закону про пенсійне страхування, не досягає розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то такій особі згідно зі ст. 28 цього Закону встановлюється доплата до зазначеного розміру (за наявності 30 років страхового стажу у жінок та 35 років — у чоловіків).

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

Згідно з частиною другою ст. 42 вищезазначеного Закону у разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується на коефіцієнт, який відповідає не менш як 20% темпів зростання середньої заробітної плати в Україні порівняно з попереднім роком, за винятком випадків, коли підвищення пенсійних виплат за минулий рік перевищило цей коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат минулого року був менший, ніж зазначено у цій частині, то збільшення пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення. Розмір і порядок такого підвищення пенсії визначаються в межах бюджету Пенсійного фонду України за рішенням Кабінету Міністрів України.