Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Відстрочення виходу на пенсію

Чи передбачено законом право на відстрочення часу виходу на пенсію?


Відповідно до ст. 29 Закону про пенсійне страхування особі, яка набула права на пенсію за віком згідно з цим Законом, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 26 Закону, виявила бажання працювати та одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку (у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців);

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку (у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців).

Отже, право на відстрочення часу виходу на пенсію мають особи після досягнення 60-річного віку.

Крім того, згідно з абзацом другим п. 1 частини першої ст. 45 Закону про пенсійне страхування у разі якщо при відстроченні часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до ст. 29 цього Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного місяця відстрочення часу виходу на пенсію, який враховано до страхового стажу.