Інші податки
Тема: Міжнародний досвід

Міжнародний досвід управління заборгованістю

У м. Будапешті (Угорщина) відбувся семінар Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій (IOTA){h}Довідково
ІОТА було засновано в жовтні 1996 р. у м. Варшаві на Конференції податкових адміністрацій країн Центральної і Східної Європи та країн Балтії.
Місія організації полягає у сприянні податковим адміністраціям європейських країн при обговоренні практичних питань податкового адміністрування з метою його удосконалення; налагодженні співпраці і зміцненні співробітництва між податковими адміністраціями, а також підтримці членів ІОТА у здійсненні їх програм розвитку відповідно до індивідуальних потреб.
На сьогодні до організації входять податкові адміністрації — члени з 44 країн.
{/h} на тему «Ефективне управління заборгованістю та добровільна сплата податків».


Під час проведення заходу його учасники (зокрема, українська делегація) розглядали і порівнювали поточну практику управління заборгованістю в 25 податкових органах (Австрія, Албанія, Азербайджан, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Йорданія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Швейцарія, Швеція, Україна, Велика Британія, Фінляндія, Франція, Чорногорія), вивчали підходи, тенденції та інновації з цього питання, визначали обсяг допомоги областям, що потребують удосконалення в організації роботи з управління заборгованістю. Особливо наголошувалося на важливості дотримання серед платників добровільної сплати податків.

Програму заходу було побудовано на проведенні пленарних засідань, під час яких заслуховувалися доповіді щодо практичних аспектів управління боргом на прикладі досвіду окремих держав, та робочих груп, у яких обговорювалися проблемні питання та спільними зусиллями визначалися шляхи їх вирішення.

Доповідачі провели презентації за такими напрямами, як «Стратегічні підходи до управління заборгованістю у Бельгії», «Стратегія повернення податків у Фінляндії», «Політика стягнення заборгованості з ПДВ у Данії», «Послуга з допомоги у сплаті (колекторські агенції) у Великій Британії», «Процедура погашення заборгованості з ПДВ у Швейцарії», «Інформаційно-технологічний інструмент управління заборгованістю у Франції», а також зробили узагальнення матеріалу.

При проведенні презентацій також аналізувалися підходи, що впливають на управління заборгованістю, зокрема обговорювалися своєчасна сплата і перенесення її термінів, роз’яснювальна робота з платниками податків та стимулювання добровільної сплати податків.

У ході робочих сесій учасники семінару з різних країн демонстрували стратегічні підходи управління заборгованістю, обмінялися досвідом, думками і пропозиціями щодо покращення і спрощення цієї функції, визначили недоліки у законодавчій базі, усунення яких дасть можливість підвищити ефективність проведення такої процедури, а також зупинилися на проблемних питаннях забезпечення фінансової стійкості в поточних економічних умовах, зробивши основний акцент на забезпеченні добровільної сплати податків та дотриманні податкового законодавства.

Також під час проведення семінару досягнуто розуміння методів, практики та оцінки стратегій збирання податків, проведено моніторинг цього процесу, що забезпечить широкі можливості для обміну інформацією. Учасники заходу детальніше зупинилися на таких питаннях, як використання і ефективність стратегій управління боргом для різних видів заборгованості, зокрема в умовах економічної кризи; зміни в національному законодавстві, спрямовані на підвищення ефективності управління заборгованістю; існуючі прогалини в податковому законодавстві, що призводять до зниження обсягів стягнення заборгованості і погіршення можливості управління; використання ІТ-технологій як засобів забезпечення підтримки процесу управління заборгованістю та її стягнення, підкреслюючи їх важливу роль.

Запровадження нових підходів до управління заборгованістю

Учасники семінару також детально обговорили новації, які через певні об’єктивні причини (законодавство, розвиток інформаційних технологій) наразі не можуть бути запроваджені в Україні. До них, зокрема, належать:

 • прямий доступ до банківських рахунків у режимі онлайн (за винятком сум, що на них рахуються) та направлення документів щодо сплати заборгованості напряму до банків;
 • прямий доступ податкових органів до загальної інформаційної системи активів та власності (земельного кадастру, реєстрації транспортних засобів, бази даних підприємств, реєстрів банкрутів) і до баз даних інших органів;
 • позбавлення автовласника можливості користування автомобілем (штрафний майданчик), якщо не було сплачено податок з транспортних засобів, сканування номерних знаків для відслідковування такої заборгованості;
 • покладення відповідальності за сплату податків на посадових осіб компанії (президента, керівника, голову правління);
 • спеціалізований суд з податкових питань;
 • арешт рахунків здійснюється податковим органом (без звернення до суду);
 • можливість затримання боржників в аеропорту та їх ув’язнення;
 • надання пріоритету у стягненні новоствореної заборгованості;
 • аналіз ризиків для виявлення потенційних платників податків — боржників, що належать до групи ризику;
 • направлення будь-яких повідомлень боржнику електронною поштою, на мобільний телефон текстовим повідомленням тощо;
 • автоматичне телефонування боржникам;
 • візити до боржників, зустрічі з новими боржниками;
 • можливість здійснення електронних платежів через веб-сайт податкових служб більшості країн;
 • використання кредитних та дебітних карток для погашення заборгованості;
 • проведення Інтернет-аукціонів з продажу майна боржників;
 • покладення на податкові органи функцій збирання платежів за навчання, паркування, телебачення;
 • повернення податків через Інтернет;
 • наявність персональної податкової інформації на веб-сайті (має закритий доступ для інших осіб);
 • можливість списання заборгованості фізичних осіб, які не можуть її сплатити (наприклад, у зв’язку із захворюванням).

Водночас зазначалося, що в більшості країн запровадження нових підходів до управління заборгованістю передбачає заохочення сумлінних платників податків, підтримку тих з них, які мають певні проблеми об’єктивного характеру, застосовування жорстких заходів до суб’єктів, що об’єктивно мають можливість сплачувати податки, але ухиляються від їх сплати, а також враховує умови світової економічної кризи.

Виходячи з отриманої упродовж семінару практичної інформації, можемо дійти висновку, що ефективність управління заборгованістю в інших країнах (на відміну від України) в основному досягається за рахунок проведення вищезазначених заходів.

Практичний характер семінару

Кожному учаснику семінару було надано можливість поділитися своїм досвідом та підходами під час дискусій у робочих групах, що виявилося корисним, оскільки така форма роботи дала змогу обговорити реальні ситуації та проблеми, а також знайти шляхи їх вирішення.

Знання та досвід, отримані під час зазначеного заходу, дадуть змогу оптимізувати функцію щодо погашення (стягнення) податкового боргу з урахуванням останніх змін та світового досвіду; забезпечать професійніше виконання такої процедури; сприятимуть гармонізації співробітництва і налагодженню ефективної співпраці податкових органів України та компетентних органів зарубіжних країн у зазначеній галузі.

Врешті-решт участь у таких семінарах у перспективі дасть можливість запроваджувати отриманий міжнародний досвід під час реформування податкової сфери, враховуючи найкращі надбання, максимально наблизивши його до кращих, випробуваних часом напрацювань податкових адміністрацій європейських та інших країн.