Податок на прибуток
Тема: Податок на прибуток

Податкова звітність страховика під час виплати доходів нерезидентам

Податковий кодекс зобов'язує резидентів та постійні представництва нерезидентів, які сплачують доходи на користь нерезидентів, утримувати та перераховувати до бюджету податок на прибуток з таких доходів та відповідно декларувати зазначені суми доходів і утриманий з них податок у податковій звітності. У Податковій декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженій наказом № 97 (за текстом — декларація), суми доходів нерезидентів та утриманий податок відображаються в додатку ПН «Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок».

Розглянемо детальніше особливості заповнення такого звіту, а також страхових додатків РН «Інформація про суми страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків» та СВ «Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування».

Особливості заповнення додатка ПН до декларації

Пунктом 160.1 ст. 160 Податкового кодексу визначено перелік доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які оподатковуються в порядку і за ставками, передбаченими цією статтею.

Оподаткування доходів нерезидентів здійснюється відповідно до п. 160.2 ст. 160 цього Кодексу, згідно з яким резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунктах 160.3160.6 цієї статті Кодексу, зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15% від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Як бачимо, норма п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу встановлює зобов'язання щодо утримання податку з доходів нерезидентів з джерелом їх походження з України за ставкою 15% та водночас робить виняток для доходів нерезидента, перелічених у пунктах 160.3 — 160.6 ст. 160 цього Кодексу.

Пункт 160.6 ст. 160 Податкового кодексу містить порядок оподаткування страхових платежів за договорами страхування (перестрахування) ризиків на користь нерезидентів за «рейтинговим» податком у розмірі 12% від суми виплати страхових платежів за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування таких виплат, якщо рейтинг нерезидента не відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Водночас до переліку доходів нерезидентів із джерелом походження з України відповідно до абзацу «и» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу віднесено дохід у вигляді внесків та премій на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України.

Передусім звернемо увагу на те, що доходи, зазначені в абзаці «и» п. 160.1 та п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу, є одним і тим самим видом доходів, які сплачуються на користь нерезидентів у вигляді страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків, але при цьому п. 160.6 цієї статті Кодексу встановлено порядок оподаткування таких доходів з урахуванням рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів затверджено розпорядженням № 2885. Зважаючи на викладене та з урахуванням листа № 2793/6/15-1415 (який підтверджує зазначену позицію), до таких доходів застосовується лише порядок оподаткування, передбачений п. 160.6, як виняток із норми п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу.

Однак дані про суми внесків та премій на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя), або страхування резидентів від ризиків за межами України поки ще містяться в рядку 20.13 додатка ПН до декларації, тому з метою уникнення плутанини при його заповненні пропонуємо таке.

По-перше, декларування «рейтингового» податку здійснюється в рядках 2325 декларації за звітний (податковий) період, попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень та за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду.

По-друге, загальна сума страхових платежів у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, сплачена на користь нерезидентів, рейтинг яких дозволяє застосовувати ставку 0%, відображається в рядку 29 декларації виходячи з додатка РН (як сума значень двох таблиць). Таким чином, доходи у вигляді страхових внесків (премій) на користь нерезидентів немає потреби відображати в рядку 20.13 додатка ПН (за ставкою 15 чи 0% у разі відсутності або наявності міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування), тому цей рядок прокреслюється. Адже ці суми проставляються в рядку 29 декларації виходячи з розрахунку додатка РН, якщо не виникає податкового зобов'язання та у разі виникнення податку за відсутності необхідного рейтингу перестраховика-нерезидента — в рядках 23 — 25 декларації.

Якщо в додатку ПН у графі 4 замість ставки податку 15% зазначати ставку 0 або 12% (як вважають деякі фахівці), то матимемо викривлення алгоритму заповнення декларації, оскільки «рейтинговий» податок відображатиметься двічі: у рядку 20 (як узагальнюючому) і в рядку 23 декларації.

Щодо терміну існування показника в рядку 20.13 додатка ПН до декларації, зазначимо, що його викреслено з ідентичного додатка ПН до декларацій страховика на майбутні звітні (податкові) періоди, а саме: з декларації з податку на прибуток страховика, затвердженої наказом № 1397 (з переходом страховиків на загальну систему оподаткування прибутку), та з проекту декларації страховика на 2012 р.

Враховуючи те, що «рейтинговий» податок згідно з п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу сплачується резидентами за власний рахунок, а не за рахунок доходів нерезидента, одержаних із джерелом походження з України, положення міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування на такі доходи не поширюються і тому ст. 103 Податкового кодексу, що регулює порядок застосування міжнародних договорів, до доходів нерезидента в межах договорів страхування або перестрахування ризиків не застосовується.

Інформація про суми всіх податків, які утримуються при виплаті страховиком доходів (прибутків) нерезидентів (крім «рейтингового» податку та податку із суми страхових виплат (страхових відшкодувань), наводиться в рядках 2022 декларації виходячи із суми показників додатка ПН «Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок», який подається окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачувалися доходи. Варто нагадати, що додаток ПН, як і сама декларація, подається наростаючим підсумком з початку року.

Щодо фінансової відповідальності платників податків за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати, зокрема, обов'язковість сплати яких передбачено ст. 160 Податкового кодексу, то її встановлено ст. 127 цього Кодексу. Штраф становить від 25 до 75% суми недоплати залежно від кількості повторних порушень. При цьому відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на податкового агента, яким є страхова компанія.

Також при заповненні додатка ПН до декларації слід звернути увагу на заповнення показника «Брокерська, комісійна, агентська винагорода» (рядок 20.12).

Брокерська винагорода перестрахових брокерів, через чи за посередництвом яких укладаються договори з перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає установленим вимогам, відповідно до абзацу «з» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу є доходом нерезидентів із джерелом їх походження з України, при виплаті якого застосовується порядок оподаткування, визначений п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу.

Підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їх участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам, здійснюється згідно з Порядком № 6763.

Отже, оскільки брокерські винагороди не включаються до перестрахувальних премій, сплачених страховиками за договорами перестрахування з нерезидентами, а перестраховий брокер — нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу у вигляді брокерської винагороди, то із суми винагороди податковий агент (страховик) повинен сплатити податок в розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Для з'ясування резиденції особи, доходи якої підлягають оподаткуванню, слід звернутися до п. 103.4  ст. 103 Податкового кодексу, яким передбачено, що підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України. Така довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Варто зауважити, що консульську легалізацію можна замінити проставленням апостилю компетентним органом держави — учасниці Гаазької конвенції (лист № 8780/7/12-0117).

Наприклад, відповідно до п. 1 ст. 7 Конвенції про усунення подвійного оподаткування прибуток підприємства Великої Британії від здійснення ним підприємницької (господарської) діяльності оподатковуватиметься в Україні лише у випадку, якщо ця діяльність здійснюється через постійне представництво.

Таким чином, норма п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу в частині утримання податку з брокерської винагороди перестрахового брокера за ставкою 15% не застосовується у разі наявності довідки податкового резидента Великої Британії та якщо доходи брокерської компанії отримуються через постійне представництво цієї компанії (хоча доходи самого представництва оподатковуються за порядком, передбаченим п. 160.8 ст. 160 Податкового кодексу).

У разі неподання нерезидентом зазначеної довідки доходи нерезидента із джерелом походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до норм ст. 160 Податкового кодексу без застосування положень міжнародного договору стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів (п. 103.10 ст. 103 Податкового кодексу).

Також слід зазначити, що передбачений у п. 160.7 ст. 160 Податкового кодексу податок на рекламу (рядок 20.20 додатка ПН до декларації) сплачується за власний рахунок резидента-платника податку на прибуток, який здійснює виплату нерезиденту за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента. Тому до ставки 20%, встановленої цим пунктом, положення міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування не застосовуються.

Страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів

Оскільки в цій статті порушуються питання податкового обліку перестрахувальних платежів на користь нерезидентів, пропонуємо розглянути й питання щодо відображення в податковому обліку страховика страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів.

За умови відсутності нормативно-правового регулювання процедури підтвердження настання страхових випадків за межами України страхові виплати можуть використовуватися як механізм витоку капіталів з України. У зв'язку з цим п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу, окрім механізму оподаткування страхових внесків за договорами страхування (перестрахування) на користь нерезидентів, передбачено також порядок оподаткування страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів, а саме: страховики, які здійснюють страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків за межами України на користь нерезидентів, оподатковують ці виплати за ставкою 4% від суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми, крім договорів із обов'язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осібнерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта».

З цього приводу страховики надають інформацію про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов'язкових видів страхування в додатку СВ до декларації, в якій загальною сумою (без ідентифікації нерезидентів, на користь яких здійснено страхову виплату) проставляється сума виплачених коштів за договорами з обов'язкових видів страхування фізичних осіб — нерезидентів та окремо — сума коштів за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена картка». Узагальнена інформація щодо страхових виплат з обов'язкових видів страхування (ставка оподаткування 0%) відображається у рядку 30 декларації.

У свою чергу, податок із суми страхових виплат (страхових відшкодувань) на користь нерезидентів в інших випадках, ніж зазначені у рядку 30, декларується в рядках 26 — 28 декларації за звітний (податковий) період, попередній звітний (податковий) період поточного року з урахуванням уточнень та за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду.

Як випливає з п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу, операції зі страхових виплат (страхових відшкодувань) можна поділити на два види:

перший — це виплати, що здійснюються страховиком-резидентом у вигляді страхового відшкодування страхувальникам-нерезидентам у межах договорів страхування;

другий — це виплати, що здійснюються страховиком-резидентом у вигляді частки страхового відшкодування на користь перестрахувальника-нерезидента у межах договорів перестрахування.

Оскільки другий вид наведених операцій є ще не таким поширеним, зупинимося на цих випадках детальніше.

Страхова виплата цеденту

Сама природа перестрахування виходить із системи економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності за ними (з урахуванням своїх фінансових можливостей) передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення за можливості збалансованого портфеля страхування, забезпечення фінансової стійкості та рентабельності страхових операцій.

Згідно з чинним законодавством перестрахувальник (цедент) — це сторона, що передає ризик у перестрахування. При цьому перестрахувальник — це або страховик, що прийняв на себе ризик за оригінальним договором страхування або співстрахування і передає його в перестрахування, або ретроцедент — якщо сам прийняв ризик у перестрахування і частково передає його іншому перестраховику (ретроцесіонеру) у ретроцесію, тобто в подальше перестрахування.

В Україні існує безліч різних за формою здійснення перестрахувальних договорів, але стандартного, спільного для всіх страхових компаній договору не існує. У кожному окремому випадку договори перестрахування мають свої певні особливості, відрізняються частками участі в договорі, ставками премії, власним утриманням.

Фактично перестрахуванняце страхування самих страховиків від втрат, які вони можуть понести за укладеними ними договорами страхування.

Однак при певному наближенні українського страхового ринку до світових стандартів, на жаль, в Україні поки що відсутнє належне законодавче регулювання перестрахувальної діяльності. Закон про страхування містить лише визначення перестрахування, а саме трактує його як страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика).

Відповідно до вищезазначеного Закону страховий випадокце подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі, а в нашому випадку — обов'язок перестраховика здійснити виплату страхового відшкодування перестрахувальнику.

Втім, з огляду на умови укладеного сторонами договору перестрахування, виникнення обов'язку перестраховика виплатити перестрахувальнику свою частку відповідальності за договором перестрахування може безпосередньо залежати від виплати або невиплати перестрахувальником страхового відшкодування за оригінальним договором страхування. У разі невиплати перестрахувальником страхового відшкодування страхувальнику за оригінальним договором страхування обов'язок перестраховика виплатити перестрахувальнику свою частку відповідальності від суми страхового відшкодування за оригінальним договором страхування може не виникнути взагалі.

Також зазначимо, що розмір перестрахувальної премії, переданої перестрахувальником перестраховику, і розмір відшкодування збитків перестраховика розраховується перестрахувальником у співвідношенні, встановленому договором перестрахування. 

Таким чином, якщо страховик-резидент перераховує нерезиденту (перестрахувальнику) частку страхової виплати (страхового відшкодування) у межах договору перестрахування ризиків, пов'язаних, наприклад, з добровільним страхуванням наземного транспорту чи будь-яких інших ризиків, крім наведених у п. 160.6 ст. 160 Податкового кодексу з метою застосування ставки податку на прибуток (доходи) страховика 0%, то в момент перерахування коштів платник податкустраховик повинен сплатити податок в розмірі 4% від суми, що перераховується.

Крім того, оскільки податок із суми страхових виплат на користь нерезидента сплачується за власний рахунок страховика, а не за рахунок доходів нерезидента, то на такі операції міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування не поширюються.