ЗЕД
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин

Який документ може бути підставою для підтвердження виникнення форс-мажорних обставин, якщо наслідок таких дій призвів до неповернення валютних цінностей на територію України?


Статтями 1 та 2 Закону № 185 встановлено 180-денний строк розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Статтею 6 цього Закону визначено, що якщо перевищення строків, зазначених у статтях 1, 2, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин.

Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору.

Таким чином, якщо форс-мажорні обставини виник-ли на території України, то єдиним документом — підтвердженням дії таких обставин може бути лише довідка Торгово-промислової палати України, а в інших країнах —оригінал документа уповноваженого органу країни виникнення таких обставин.

З метою підтвердження періоду дії форс-мажорних обставин у цьому документі зазначаються дати настання і закінчення дії непереборної сили.