ЗЕД
Тема: ЗЕД. Валютне регулювання

Відповідальність за зменшення суми валютної виручки

У зв'язку з відправленням неякісного товару за межі України в країні нерезидента було складено акт-рекламацію про виявлення дефектів частини продукції, засвідчений комісією представників сторін зовнішньоекономічного договору. Яку відповідальність передбачено за зменшення валютної виручки при підтвердженні неякісних характеристик товару висновками такого акта-рекламації?


Порядок розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій та відповідальність за недотримання строків визначено Законом № 185.

Відповідно до ст. 4 цього Закону порушення резидентами строків розрахунків в іноземній валюті, передбачених статтями 1, 2, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

При цьому п. 1.8 Інструкції № 136 визначено перелік випадків, які можуть бути підставою для зменшення суми валютної виручки.

Зокрема, пп. «а» п. 1.8 цієї Інструкції передбачено, що сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшено, якщо протягом виконання зобов'язань за договором відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору — на суму недопоставлених та/або неякісних товарів.

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору.

Враховуючи викладене, при відсутності рішення органу, який згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони уповноважений розглядати або засвідчувати невідповідність кількісних та/або якісних характеристик товару, застосовується відповідальність, передбачена ст. 4 Закону № 185, тобто за кожний день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару). Пеня нараховується в іноземній валюті та перераховується у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості.