ЗЕД

Залік зустрічних вимог у сфері ЗЕД між різними компаніями

Згідно з договором про імпорт підприємство придбало товар у компанії — резидента Білорусії та відповідно до контракту про експорт відвантажило товар іншій компанії до Польщі. Чи можливо здійснити залік розрахунків у сфері ЗЕД між різними компаніями?


При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між резидентами та нерезидентами можуть виникати зустрічні вимоги щодо оплати заборгованості, яка виникла при виконанні зовнішньоекономічних договорів.

У зв'язку з цим згідно з нормами цивільного права та валютного законодавства зарахуванню підлягають лише зустрічні вимоги, тобто вимоги, що випливають з кількох різних зобов'язань, сторонами в яких є одні й ті самі особи, кожна з яких в одному зобов'язанні виступає кредитором, а в іншому — боржником.

При цьому згідно з п. 1.10 Інструкції № 136 припинення дебіторської та кредиторської заборгованості при проведенні розрахунків за зовнішньоекономічними договорами шляхом заліку зустрічних однорідних вимог можливе за обов'язкової наявності таких умов:

  • вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;
  • вимоги однорідні;
  • термін виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлено, або визначено моментом пред'явлення вимоги;
  • між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

Таким чином, здійснювати залік зустрічних вимог можливо тільки між сторонами, які є контрагентами за цими операціями (одні й ті самі особи), кожна з яких в одному зобов'язанні виступає кредитором, а в іншому - боржником. Здійснювати залік в інших випадках не дозволяється. При цьому не має значення, є сторони резидентами однієї країни чи різних країн.