Інтерв’ю
Тема: ПДФО

Спрощено процедуру податкового декларування для фізичних осіб

З 28.04.2012 р. набрав чинності Закон України від 24.04.2012 р. № 4661-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування» (далі — Закон № 4661), яким внесено зміни до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) та визначено, що платники ПДФО зобов'язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (даліподаткова декларація), якщо протягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 р.128 760 грн.).

До внесення змін до Податкового кодексу обов'язок у платника податку щодо подання декларації виникав у разі перевищення суми виплачуваного двома або більше податковими агентами доходу за будь-який календарний місяць десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Змінами, внесеними до Податкового кодексу, також передбачено, що інші оподатковувані доходи, які нараховано (виплачено, надано) платникам податку, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 цього Кодексу.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:

  • задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску, а у випадках, передбачених законом, — обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);
  • зі зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15%, решта суми — за ставкою у розмірі 17%.

Нарахований податок зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на задекларовані доходи.

Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету.

Внесеними змінами до п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу передбачено, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і зазначена декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема:

  • від податкових агентів, які згідно з розділом ІV Податкового кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених зазначеним розділом Кодексу.

За попередньою нормою Податкового кодексу вважався виконаним обов'язок щодо подання податкової декларації лише для спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО. Відповідно до змін, якщо інші спадкоємці-резиденти також сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини, обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним.

Крім того, Законом № 4661 скасовано вимогу щодо обов'язкового подання податкової декларації фізичними особами, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України від 07.04.2011 р. № 3206-VІ «Про засади запобігання і протидії корупції», тобто податкова декларація подається виключно у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу.

Відтепер держслужбовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття таких посад, як і інші фізичні особи, подаватимуть податкову декларацію лише на підставі вимог Податкового кодексу.


Сергій НАУМОВ,
заступник директора Департаменту — начальник
Управління адміністрування податків на доходи фізичних
осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб  ДПС України