Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
39
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
06.01.2012, № 1
Наказ Мінфіну України від 20.12.2011 р. № 1675

Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік

Зареєстровано в Мін'юсті України
27.12.2011 р. за № 1536/20274,
27.12.2011 р. за № 1537/20275

Відповідно до пунктів 298.1 і 298.7 ст. 298 та п. 299.10 ст. 299 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму свідоцтва платника єдиного податку;

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку;

форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. № 12 «Про затвердження Інструкції «Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.93 р. за № 64;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 01.09.94 р. № 88 «Про внесення змін і доповнень до Інструкції «Про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.94 р. за № 230/440;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 16.10.96 р. № 87 «Про внесення змін до Інструкції «Про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.96 р. за № 622/1647;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.03.98 р. № 137 «Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.98 р. за № 196/2636;

наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 р. № 476 «Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.98 р. за № 688/3128;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.12.98 р. № 650 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.99 р. за № 72/3365;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 р. № 555 «Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.99 р. за № 709/4002;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 р. № 599 «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за № 752/4045;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 р. № 222 «Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 р. за № 317/4538;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 р. № 461 «Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.09.2000 р. за № 583/4804;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 р. № 619 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 р. за № 935/5156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 р. № 53 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції «Про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 р. за № 239/5430;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.04.2001 р. № 150 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 р. за № 364/5555;

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.06.2001 р. № 235 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2001 р. за № 549/5740;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 р. № 521 «Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 р. за № 49/6337;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 р. № 523 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2002 р. за № 38/6326;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.04.2002 р. № 191 «Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 р. за № 427/6715;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.09.2002 р. № 411 «Про затвердження Змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2002 р. за № 732/7020;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 р. № 164 «Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2003 р. за № 301/7622;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 р. № 352 «Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 р. за № 701/8022;

п. 27 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. № 92 «Про внесення доповнень до наказів ДПА України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 р. за № 267/8866.

<...>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.

<...>


Міністр Ф. О. ЯРОШЕНКО

 

Затверджено
наказом Мінфіну України
від 20.12.2011 р. № 1675

ПОРЯДОК видачі свідоцтва платника єдиного податку

1. Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі - Свідоцтво) є обов'язковою до застосування на всій території України.

У Свідоцтві зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону;

податкова адреса суб'єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставка єдиного податку;

дата виписки Свідоцтва.

Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

2. Свідоцтво видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне Свідоцтво.

Свідоцтво видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

Зареєстрованим в установленому законом порядку суб'єктам господарювання (новоствореним) та фізичним особам - підприємцям, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Оригінал Свідоцтва зберігається у платника податку та пред'являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія Свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника або суб'єкта господарської діяльності.

У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва згідно з цим Порядком.

4. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання Свідоцтва є:

невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам ст. 291 глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України;

наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

5. У разі відмови у видачі Свідоцтва орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

6. До раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

податкової адреси суб'єкта господарювання;

місця провадження господарської діяльності;

видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

7. За бажанням платника єдиного податку раніше видане Cвідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у п. 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком.

До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

 

Затверджено
наказом Мінфіну України
від 20.12.2011 р. № 1675

ПОРЯДОК подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Суб'єкт господарювання - юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;

друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 000 000 грн.

При цьому вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3 000 000 грн.;

четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5 000 000 грн.

3. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р. № 1675, у якій зазначаються такі відомості:

найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону;

податкова адреса суб'єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

види господарської діяльності, обрані фізичною особою - підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;

ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб'єктами господарювання;

кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

4. Заява подається суб'єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.

5. Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього пункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р. № 1675.

6. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

7. Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

8. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9. Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15% (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу, а також зобов'язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХІV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3%, може бути обрана:

суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5%, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.

10. У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

11. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до глави 1 розділу ХІV Кодексу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК

Останні документи:

Всі документи