Інші податки
Тема: Відпустки

Невикористані щорічні відпустки

Чи можна надати працівнику в один робочий рік невикористані щорічні відпустки за минулі роки загальною тривалістю 72 календарні дні?


Частиною третьою ст. 10 Закону про відпустки визначено, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

Зазначеною нормою встановлено обмеження загальної тривалості щорічних відпусток, на які має право працівник у відповідний робочий рік, тобто за один робочий рік. На випадок, коли працівникові після використання у відповідному робочому році щорічних відпусток за цей рік надаються невикористані щорічні відпустки за минулі роки, це обмеження не поширюється.

Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення незалежно від підстав йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.