Інші податки
Тема: Відпустки

Відпустка у зв’язку з навчанням під час декретної відпустки

Працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Водночас навчається в аспірантурі і бажає взяти додаткову відпустку у зв’язку з навчанням. За яких умов надається відпустка у зв’язку з навчанням під час перебування жінки у відпустці для догляду за дитиною? Як оплачується така відпустка?


Відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі надаються лише працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки).

Для отримання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням працівнику-студенту необхідно надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію, в якій, зокрема, зазначаються:

  • форма навчання;
  • рівень акредитації навчального закладу;
  • курс, на якому працівник навчається, період сесії, встановлений навчальним закладом, підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, настановчих занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи),

та написати заяву про надання такої відпустки.

Жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право перервати цю відпустку з метою одержання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. При цьому роботодавець не повинен вимагати, аби така працівниця визначений період відпрацювала перед наданням їй відпустки у зв’язку з навчанням.

Переривання частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною має бути належно оформлене на підставі заяви працівниці наказом роботодавця. Аналогічно після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням може бути оформлена відпустка для догляду за дитиною.

До органів праці та соціального захисту населення подається копія наказу (розпорядження) роботодавця про надання жінці відпустки для догляду за дитиною.

Нарахування виплат за час додаткової відпустки у зв’язку з навчанням провадиться за нормами п. 7 Порядку № 100 шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП). Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

При наданні додаткової відпустки у зв’язку з навчанням оплачуються всі (календарні) дні зазначеної відпустки відповідно до виклику на сесію, в тому числі святкові й неробочі дні.

При цьому слід зазначити, що якщо протягом розрахункового періоду працівник не мав заробітку не зі своєї вини, в тому числі перебував у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то відповідно до п. 4 Порядку № 100 середня заробітна плата розраховується виходячи з установлених за його посадою у штатному розписі на момент проведення розрахунку тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.