Інші податки
Тема: Відпустки

Компенсація за невикористану відпустку держслужбовцю

Державний службовець протягом трьох років не брав додаткових відпусток за стаж державної служби. Чи може він у такому випадку отримати за них компенсацію?


Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку (у тому числі додаткову оплачувану відпустку державного службовця) за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати їх, а в разі звільнення незалежно від підстав йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток. Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Частиною четвертою ст. 24 Закону про відпустки визначено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні.

Таким чином, за бажанням працівника (за його письмовою заявою) за умови фактичного використання ним за відповідний робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки, в тому числі додаткової відпустки за стаж державної служби, йому може бути виплачено грошову компенсацію.