Новини

Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини коштовних металів і коштовного каміння

Кабінетом Міністрів України розроблено проект постанови, якою затверджується Порядок погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини коштовних металів і коштовного каміння, їх відходів і брухту.

Визначено, що погодження здійснюється шляхом видачі Мінфіном України листа про погодження, строк дії якого становить не більш як 60 календарних днів з дня його реєстрації у Мінфіні України.

Для погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини коштовних металів і коштовного каміння, їх відходів і брухту суб’єкти господарювання подають до Мінфіну України такі документи:

  • письмове звернення;
  • копію зовнішньоекономічного контракту (договору) на переробку давальницької сировини разом з додатками і специфікаціями до нього;
  • копію експертного висновку Торгово-промислової палати щодо відповідності давальницької сировини (товару) коду УКТ ЗЕД;
  • копію експертного висновку Державного гемологічного центру України у разі здійснення операцій з коштовним камінням, його брухтом та/або відходами;
  • копію результатів аналітичних досліджень вмісту коштовних металів у брухті та відходах давальницької сировини, здійснених установами (організаціями), акредитованими в установленому законодавством порядку на провадження метрологічних вимірювань вмісту коштовних металів;
  • інформацію про обсяги коштовних металів і коштовного каміння, які фактично вивезені за межі митної території України як давальницька сировина та ввезені в Україну у вигляді продукції, виготовленої із давальницької сировини за попереднім погодженням, крім випадків, коли суб’єкт господарювання звертається за погодженням уперше;
  • копії передбачених законодавством звітів про операції з коштовними металами та коштовним камінням.

Проект розміщено на сайті www.minfin.gov.ua