Соціальне страхування
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення

Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Постановою № 1210 затверджено Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 та 57 Закону № 796.

Передбачено, що за бажанням осіб пенсії можуть призначатись із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 рр., у розмірі відшкодування фактичних збитків.

При цьому заробітна плата для обчислення пенсій враховується за будь-які 12 місяців підряд такої роботи.

Проте у разі коли особа пропрацювала у зоні відчуження з дня аварії не менш як 12 місяців підряд, за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи в зазначеній зоні.

Отже, якщо особа працювала у зоні відчуження, наприклад, у період з 26.04.86 р. по 18.07.88 р., заробітна плата для визначення пенсії по інвалідності у розмірі відшкодування фактичних збитків може бути визначена за будь-який повний календарний місяць роботи у зазначений період.

Обчислюватись із заробітної плати за будь-який повний календарний місяць пенсія може також, якщо особа працювала на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС не менш як 12 місяців у період з 26.04.86 р. до 01.08.87 р.

Якщо особа відпрацювала в зоні відчуження менш як 12 місяців підряд, пенсія обчислюється виходячи із заробітної плати за повні календарні місяці підряд у зоні відчуження. Наприклад, якщо особа працювала в зоні відчуження з 15.05.86 р. по 24.01.87 р., пенсію буде обчислено за повні місяці роботи в зоні відчуження, а саме з 01.06.86 р. по 31.12.86 р.

Якщо ж особа відпрацювала в зоні відчуження менше календарного місяця у 1986 — 1990 рр., за її бажанням пенсія може обчислюватися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу у зоні відчуження, за весь фактично відпрацьований час в одному із неповних календарних місяців роботи протягом цих років, без додавання суми заробітної плати за період роботи за межами зони відчуження. У такому разі заробітна плата за весь фактично відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів, а одержана сума множиться на 25,4. Наприклад, особі, яка працювала в зоні відчуження у період з 15.06.86 р. по 25.06.86 р., заробітну плату для обчислення пенсії буде визначено за зазначені дні та приведено до місячної норми. Тобто отриманий заробіток буде розділено на 11 та помножено на 25,4 (місячна норма при шестигодинному робочому дні).

Якщо ж робота проводилася вахтовим методом, визначення тривалості роботи у зоні відчуження і заробітної плати для обчислення пенсії здійснюється виходячи з того, що одна повна вахта (не менше 14 робочих днів підряд) вважається повним місяцем.

Постановою № 1210 при обчисленні пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пенсії у зв'язку з втратою годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС передбачено застосування формульного підходу.

♦ Приклад

Громадянин Б. брав участь у роботах з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у період з 06.04.87 р. по 10.07.87 р. Визнаний інвалідом ІІ групи внаслідок захворювання, пов'язаного з роботами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, втрата працездатності80%.

Заробітна плата враховуватиметься за два повні місяці роботи в зоні відчуження: травень — червень 1987 р.

У травні заробітна плата, отримана за роботу в зоні відчуження, становила 876 крб., у червні — 864 крб.

Визначимо коефіцієнт заробітної плати. Для цього за формулою, наведеною в постанові № 1210, заробітну плату (зазначену в довідці) ділимо на показник заробітної плати за місяць, за який вона розраховується.

Показник заробітної плати у 1987 р. — 185,01 крб.

876 крб. : 185,01 крб. = 4,73488,

864 крб. : 185,01 крб. = 4,67002,

9,40490 (сума вищезазначених показників) : 2 (кількість місяців) = 4,70245 — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати.

Визначимо заробітну плату для обчислення пенсії.

4,70245 х 928,81 грн. (середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р., що застосовується для обчислення пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування) = 4367,68 грн.

Заробіток для обчислення розміру пенсії становить 4367,68 грн.

Розмір пенсії визначається у відсотках, визначених органами медико-соціальної експертизи, від отриманого заробітку.

При втраті працездатності 80%, визначеній органами МСЕК,  основний розмір пенсії становитиме 3494,14 грн. (4367,68 грн. х 80%).

До розміру пенсії призначається також додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, розмір якої для інвалідів-ліквідаторів збільшено, зокрема по ІІ групі інвалідності — до 40% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 335,2 грн.).

Мінімальний розмір пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Постановою № 1210 збільшено мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

 • для I групи інвалідності — 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 1508,4 грн.);
 • для II групи інвалідності — 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 1340,8 грн.);
 • для III групи інвалідності — 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 1215,1 грн.).

Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю

Особам, які належать до категорії 1 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, збільшено розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, який визначається у відсотках від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:

 • інвалідам I групи — 50% (з 01.04.2012 р. — 419 грн.);
 • інвалідам II групи — 40% (з 01.04.2012 р. — 335,2 грн.);
 • інвалідам III групи — 30% (з 01.04.2012 р. — 251,4 грн.).

Мінімальний розмір пенсії інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою

Інвалідам — учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, гарантовано мінімальну пенсійну виплату.

У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів I групи — 285%, ІІ групи — 255%, ІІІ групи — 225% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Тобто з 01.04.2012 р. зазначеній категорії постраждалих за умови, що пенсію призначено згідно із Законом № 796, гарантовано мінімальний розмір пенсії: інвалідам І групи — 2388,3 грн., інвалідам ІІ групи — 2136,9 грн., інвалідам ІІІ групи — 1885,5 грн.

Розмір мінімальної пенсійної виплати переглядатиметься у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Мінімальний розмір пенсії інших інвалідів, стосовно яких установлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, для:

 • I групи інвалідності — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2012 р. — 822 грн.), і 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2012 р. — 1266 грн.);
 • II групи інвалідності — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2012 р. — 822 грн.), і 125% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2012 р. — 1055 грн.);
 • III групи інвалідності — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2012 р. — 822 грн.), і 110% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.07.2012 р. — 928,4 грн.).

Мінімальний розмір пенсії для дітей-інвалідів — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.04.2012 р. — 838 грн.).

Розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю інвалідампостраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, стосовно яких установлено причинний зв'я-зок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з 01.07.2012 р. збільшиться і у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становитиме:

 • інвалідам І групи — 36% (303,84 грн.);
 • інвалідам ІІ групи — 24% (202,56 грн.);
 • інвалідам ІІІ групи — 18% (151,92 грн.).

З 01.07.2012 р. збільшиться розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю особам, які належать до категорій 24:

 • особам, які належать до категорії 2, — з 15 на 18% (151,92 грн.);
 • особам, які належать до категорії 3, — з 10 на 12% (101,28 грн.);
 • особам, які належать до категорії 4, — з 5 на 6% (50,64 грн.).