Новини
Тема: ПДВ

Податок на додану вартість

Чи може платник ПДВ, який здав печатку у зв’язку з перереєстрацією, пов’язаною зі зміною організаційно-правової форми та/або найменування, ставити нову печатку на податковій накладній, у разі якщо початок дії нового Свідоцтва ще не настав?

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну.

Згідно з п. 4.1 Положення № 1394 перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, що стосуються, зокрема, найменування платника ПДВ (яке містить інформацію про організаційно-правову форму), і якщо зміни не пов’язано з припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених пп. 3.15.1 п. 3.15 цього Положення (коли датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ — юридичної особи, припиненої в результаті перетворення).

Відповідно до п. 4.3 вищезазначеного Положення у період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов’язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов’язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному пп. 3.15.1 п. 3.15 Положення № 1394, то при використанні реквізитів старого Свідоцтва такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування.

Отже, в період перереєстрації платника ПДВ, пов’язаної зі зміною організаційно-правової форми та/або найменування, до дати початку дії нового Свідоцтва такий платник може скріплювати податкові накладні наявною печаткою (старого або нового зразка).

 

Чи оподатковується ПДВ операція із внесення до статутного фонду юридичної особи нерухомості, що розташована на митній території України і належить на праві власності нерезиденту, у якого відсутнє постійне представництво на митній території України?

Згідно з пп. «а» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Як визначено пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, постачання товарів — це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі, зокрема, обмін.

Таким чином, операція із внесення нерухомості до статутного фонду юридичних осіб є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

Відповідно до ст. 5 Закону № 959 іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Підставою для взяття на облік постійного представництва нерезидента в органі ДПС є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України (п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу).

Особою, відповідальною за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг (п. 180.2 ст. 180 Податкового кодексу).

Враховуючи викладене, операція із внесення до статутного фонду юридичної особи нерухомості, що розташована на митній території України і належить на правах власності нерезиденту, є об’єктом оподаткування. При цьому така господарська діяльність нерезидента на митній території України повинна здійснюватися через його постійне представництво, яке у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн., підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ.

 

Чи буде визнано недійсним або неподаним Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр), який подано платником податку до органу ДПС в електронному вигляді, якщо в розділі І цього Реєстру номер у графі 3 не відповідає номеру з графи 1?

Форму та порядок заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджено наказом № 1002.

Відповідно до п. 3 Порядку № 1379 порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в Реєстрі та не містить літер чи інших символів.

Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в Реєстрі (п. 18 Порядку № 1379).

Заповнення граф 1 та 3 розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру здійснюється у порядку, визначеному п. 9 Порядку № 1002, а саме:

  • у графі 1 зазначається порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування;
  • у графі 3 зазначається порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номеру розрахунку коригування.

Для податкових накладних/розрахунків коригування філій (структурних підрозділів) та/або складених за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, порядковий номер (графа 3 Реєстру) відповідає порядковому номеру такої податкової накладної та після номеру з графи 1 через дріб зазначається код спеціального режиму та/або числовий код філії.

Тобто якщо платником податку до органу ДПС подано Реєстр, заповнений з порушенням порядку його ведення, а саме у розділі І Реєстру номер у графі 3 не відповідає номеру з графи 1, то такий Реєстр не може бути визнано недійсним/неподаним.

Але зазначене порушення призведе до накладення на платника податку адміністративного штрафу, визначеного ст. 1631 КпАП, у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному порушенні протягом року — у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Яку відповідальність передбачено для платника податку при отриманні повідомлення-рішення за формою «В4» та як відобразити в податковій декларації з ПДВ зменшення від’ємного значення суми ПДВ платника на підставі такого повідомлення-рішення?

Пунктом 2.2 розділу ІІ Порядку № 985 визначено, що у разі зменшення від’ємного значення суми ПДВ платника податку структурний підрозділ органу ДПС складає податкове повідомлення-рішення за формою «В4».

Згідно з п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54, то це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування — тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.

Відповідно до пп. 4.6.7 п. 4.6 розділу V Порядку № 1492 рядок 21.3 передбачено для відображення збільшення або зменшення залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, проведеної органом державної податкової служби.

Отже, у разі коли за результатами перевірки податковим органом встановлено перевищення платником задекларованого залишку від’ємного значення податкової декларації з ПДВ, то сума зменшення залишку від’ємного значення на підставі повідомлення-рішення за формою «В4» відображається платником зі знаком «–» у рядку 21.3 податкової декларації з ПДВ податкового (звітного) періоду, в якому таке повідомлення-рішення отримано.

 

Чи потрібно в податковій накладній зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД при здійсненні операцій з постачання імпортованих та вітчизняних товарів в наборі (комплекті)?

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити, як, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, увезених на митну територію України).

У разі виписки податкової накладної при постачанні імпортованих та/або вітчизняних товарів в наборі (комплекті) у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» такої податкової накладної необхідно зазначити номенклатуру товарів, що входять до набору (комплекту), а у графі 4 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» — код УКТ ЗЕД за товарними позиціями, ввезеними на митну територію України.

 

Чи має можливість платник податку, який нараховував ПДВ при постачанні товарів (послуг), що відповідно до Податкового кодексу оподатковуються за ставкою 0%, звільнені від оподаткування ПДВ або не є об’єктом оподаткування ПДВ, відкоригувати податкові зобов’язання, задекларовані в податковій декларації з ПДВ?

У разі якщо платник податку нараховував ПДВ при постачанні товарів (послуг), які відповідно до Податкового кодексу звільнені від оподаткування, та відображав у податковому обліку зазначені операції як оподатковувані, а суми утриманого податку вносив до бюджету, то суми ПДВ, нараховані за такою операцією, підлягають коригуванню виключно за умови повернення покупцям сплаченого ними податку під час придбання таких пільгових товарів (послуг).

Згідно з п. 18 Порядку № 1379 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Враховуючи зазначене, у разі зміни вартості операції на суму неправильно нарахованого ПДВ на дату повернення покупцю коштів, у даному випадку сум ПДВ, сплачених таким покупцем при придбанні товарів (послуг), що підлягають звільненню від оподаткування ПДВ, постачальник товарів (послуг) виписує розрахунок коригування до раніше виписаної податкової накладної, в якому коригує вартість товару, поставленого покупцю, з ПДВ зі знаком «–» на суму податку. Сума коштів, що підлягає перерахуванню продавцем покупцю і відповідає сумі відкоригованого податку, може бути зарахована в рахунок оплати іншого товару та набути статусу оплати за інші товари (послуги), у тому числі й ті, що підлягають звільненню від оподаткування ПДВ. На залишок коштів, які буде зараховано як оплату за новою операцією, платнику податку необхідно виписати нову окрему податкову накладну.

 

Чи потрібно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення вантажної митної декларації уточнено?

У разі якщо податкова накладна, виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів, містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення вантажної митної декларації уточнено, то після зміни коду УКТ ЗЕД фактично відбувається зміна номенклатури товару.

Зміна номенклатури товарів також є зміною суми компенсації вартості товарів, оскільки один вид товарів кількісно або вартісно зменшується, а інший — на відповідну кількість або суму збільшується.

Згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати това-рів/пос-луг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.

Враховуючи викладене, продавець в обов’язковому порядку має виписати розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що виписана на першу подію за операцією з постачання імпортованих товарів і містить коди УКТ ЗЕД, які після оформлення вантажної митної декларації уточнено, та зменшити кількість (вартість) товарів, зазначених у такій податковій накладній. Крім того, такий продавець повинен виписати іншу податкову накладну на імпортовані товари, в якій вказати правильні коди УКТ ЗЕД, зазначені в належним чином оформленій вантажній митній декларації.

При цьому податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів і товарів, увезених на митну територію України, з 01.01.2012 р. підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній (п. 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).

Крім того, якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, до Єдиного реєстру податкових накладних в обов’язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку (п. 3 Порядку № 1246).

 

Чи потрібно платнику податку при поданні нової звітної декларації з ПДВ подавати до органу ДПС копію Реєстру виданих та отриманих податкових накладних?

Платники податку щомісяця в строки, передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі ті, для яких встановлено звітний податковий період — квартал, подають органу ДПС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.

Згідно з п. 13 розділу ІІІ Порядку № 1492 податкова декларація з ПДВ подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

У складі декларації подаються передбачені Порядком № 1492 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками (п. 25 розділу ІІІ зазначеного Порядку).

У службовому полі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних для відмітки про тип декларації (рядки 011 — 012) та службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021 — 024) ставиться позначка «Х» у рядку службового поля, яке відповідає типу та формі декларації (п. 5 Порядку № 1002).

Отже, при поданні платником ПДВ нової звітної податкової декларації з ПДВ до неї додаються копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, де у рядку 012 «Звітної нової» ставиться позначка «Х».


Єдина база податкових знань, www.sts.gov.ua