Новини
Тема: Податок на прибуток, ПДВ, ПДФО

Податковий облік витрат, передбачених колективним договором (запитання — відповіді)

Податок на прибуток підприємств

Чи включаються до витрат платника податку на прибуток витрати на оплату додаткових відпусток працівникам з ненормованим робочим днем, надання яких передбачено колективним договором?

Відповідно до п. 142.1 ст. 142 Податкового кодексу до складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі — працівники), що включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу IV цього Кодексу).

Працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до ст. 8 Закону про відпустки за особливий характер праці надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Пунктом 1.3 Інструкції № 5 визначено, що фонд оплати праці складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору, відноситься до додаткової заробітної плати (пп. 2.2.12 цієї Інструкції).

З урахуванням зазначеного платник податку може включити до складу витрат оплату додаткових відпусток у межах 7 календарних днів на кожного працівника з ненормованим робочим днем як додаткову заробітну плату за умови, що надання такої відпустки передбачено колективним договором (трудовою угодою). При цьому колективним договором (угодою) має бути визначено списки посад, робіт та професій, згідно з якими працівникам з ненормованим робочим днем надається така додаткова відпустка.


Податок на додану вартість

Який порядок оподаткування ПДВ профспілковими організаціями операції з придбання та надання путівок на оздоровлення і відпочинок для членів профспілки і членів їхніх сімей?

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, згідно зі ст. 186 цього Кодексу.

Професійні спілки, створені відповідно до Закону про профспілки, діють згідно із законодавством та своїми статутами. Щороку на засіданні профкому або на профспілкових зборах (ст. 34 цього Закону) затверджується кошторис планованих доходів і витрат профспілки (далі — кошторис), зокрема витрати на придбання для членів профспілки і членів їхніх сімей путівок на оздоровлення і відпочинок. Залежно від норм, закріплених у статуті (положенні) профспілки, і кошторису профспілка може надавати членам профспілки та членам їхніх сімей путівки на оздоровлення і відпочинок як безкоштовно, так і з частковою оплатою.

Тобто операції з постачання профспілковими організаціями путівок на оздоровлення і відпочинок для членів профспілки і членів їхніх сімей є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягають оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою незалежно від того, здійснюється реалізація таких путівок безоплатно, за повну чи за часткову компенсацію, та від джерела сплати вартості таких путівок. При цьому база оподаткування визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 та п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу.

Крім цього, слід врахувати, що згідно з пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення і відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів звільняються від оподаткування ПДВ.

 

Податок на доходи фізичних осіб

Чи обкладаються ПДФО доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за роз’їзний (пересувний) характер роботи за умови укладення колективного договору та передбачених у ньому таких доплат (надбавок)?

Згідно з п. 1 постанови № 490 підприємства самостійно встановлюють надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний характер, у розмірах, передбачених колективними договорами, або за погодженням із замовником.

Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлених постановою № 98 для відряджень у межах України.

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Водночас відповідно до п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які згідно із законом сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності.

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу доходи, одержані, в тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, оподатковуються за ставкою 15%.

У разі якщо загальна сума доходів у звітному податковому місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%.

Враховуючи вищезазначене, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб доплати (надбавки) до посадових окладів працівників за роз’їзний (пересувний) характер роботи у розмірах, передбачених колективними договорами, або за погодженням із замовником, включаються до складу заробітної плати й оподатковуються в її складі відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу за ставкою 15 та/або 17%.