Новини
Тема: Податок на прибуток

Підприємство є платником земельного податку. Нарахування податкового зобов’язання щодо плати за землю провадиться один раз на рік, сплачується цей податок щомісяця рівними частинами. У якому звітному (податковому) періоді сума плати за землю враховується у складі витрат підприємства?

У податковому обліку витрати на сплату податків при обчисленні об’єкта оподаткування враховуються у складі інших витрат (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 138.5 цієї статті інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку. У ст. 4 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наведено перелік основних принципів, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність. Одним із принципів є, зокрема, таке поняття, як періодичність, тобто можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Таким чином, якщо нарахування податкового зобов’язання з відповідного податку чи збору здійснюється на майбутні періоди, зокрема як плати за землю, то до складу витрат звітного періоду може бути включено лише суму податку, нараховану з першого по останній день такого звітного періоду (календарного кварталу, півріччя, трьох кварталів, року).


«Гаряча лінія» за участю заступника директора Департаменту — начальника
Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Наталії ХОЦЯНІВСЬКОЇ